x

Byggefællesskaber på vej til Køge Kyst

Pressemeddelelse

8. marts 2017

Et nyt beboerdrevet boligprojekt på Køges Søndre Havn giver boligsøgende mulighed for at bygge sammen med ligesindede i et såkaldt byggefællesskab.

Et byggefællesskab med inspiration fra Tyskland bliver nu en del af byudviklingen på Søndre Havn i Køge og giver beboerne stor indflydelse på både egen bolig og de fælles rammer. 

”Som beboer får man en høj grad af indflydelse, og samtidig får man mere for pengene, fordi der ikke er en developer, der skal tjene på projektet,” fortæller adm. direktør Line Røtting Dornan fra Selskabet for Billige Boliger, der i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten og byudviklingsselskabet Køge Kyst står bag projektet: Fællesbyg Køge Kyst.

Det er et utrolig spændende projekt, fordi det tilfører nogle nye dimensioner og understreger, at Søndre Havn bliver en levende og mangfoldig bydel

Jes Møller

projektdirektør for Køge Kyst


Den bærende idé er, at de kommende beboere stifter en forening og derigennem hyrer en entreprenør til at stå for opførelsen af det arkitekttegnede byggeri. Byggeriet kan inddeles i to eller flere ”afdelinger” alt efter, om beboerne ønsker at leve hver for sig, eller de bliver enige om at stifte et egentligt bofællesskab med fx fællesspisning, børnepasning eller andre fælles aktiviteter.

Tegnestuen Vandkunsten står for den arkitektoniske udformning og projektering af det nye byggeri. Boligformen vil som udgangspunkt være lejligheder, som kan kombineres med 2-3 plans ”rækkehuse”. Der er som udgangspunkt tale om ejerboliger, men der kan også være andelsboliger afhængigt af beboernes ønsker.  

Køge Kyst går strategisk til værks

Projektgrunden ligger centralt på Søndre Havn, som er et nyt boligområde under udvikling og et af de tre delområder, der til sammen kommer til udgøre den nye bydel Køge Kyst.

Køge Kyst er et langsigtet byudviklingsprojekt, hvor kommunen har bevæget sig ud over myndighedsrollen og i et partnerskab med Realdania By & Byg indtaget en aktiv rolle for at forfølge byens visioner og mål om at skabe mere sammenhæng og få Køge til at vende ansigtet mod vandet.

En bred og mere strategisk tilgang til byudvikling vinder indpas i mange danske kommuner, som oftere og oftere bruger byudviklingsprojekter som et grundlag for en social, økonomisk og kulturel udvikling.

Inspiration fra Tyskland

Inspirationen til byggefællesskaber kommer især fra Tyskland, hvor man har gode erfaringer med byggegrupper, kaldet ”Baugruppen”, som tillader beboerne at sætte et større præg på byggeriet, samtidigt med at de styrker den sociale bæredygtighed i de nye bydele.

”Det er et utrolig spændende projekt, fordi det tilfører nogle nye dimensioner og understreger, at Søndre Havn bliver en levende og mangfoldig bydel,” udtaler projektdirektør Jes Møller fra Køge Kyst.

Interesserede kan læse mere om Fællesbyg Køge Kyst her