x

Ny oplevelse af Kalø Slotsruin

Pressemeddelelse 23. juni 2015

Snart bliver det muligt at opleve det gamle slotstårn og det spektakulære landskab ved Kalø Vig på nye måder og fra nye højder. Den nye adgang til Kalø Slotsruin er ét af 10 projekter, som Realdania gennemfører sammen med Naturstyrelsen, og som skal skabe bedre adgang til særlige steder i det danske landskab.

Kalø Slot blev opført omkring år 1313, men har siden slutningen af 1600-tallet stået som ruin. I dag er det historiske anlæg et yndet udflugtsmål. Den storslåede natur omkring Kalø Vig og anlæggets 700-årige kulturarv gør Kalø Slotsruin til et helt særligt sted i Danmark.

Naturen og bygningsarven er nogle af yderområdernes stærkeste potentialer. Realdania har sammen med Naturstyrelsen udvalgt 10 særlige steder i det danske landskab, hvor mødet mellem menneske og natur styrkes gennem ydmyg arkitektur af højeste kvalitet. Kalø Slotsruin er ét af de ti steder.

Konkret skal der placeres en trappe op igennem slotstårnet, så der bliver mulighed for at nyde landskabet og naturen fra nye højder. Trappen leder den besøgende gennem tårnet fra åbning til åbning, og fremhæver tre karakteristiske træk i det danske landskab - havet, stranden og strandengen. Trappen udføres, så den kan tages ned igen, uden at der efterlades varige spor. Desuden forbedres ankomsten til området med bedre parkeringsmuligheder, der samtidig er tilpasset stedets natur og identitet. Endelig skal der skabes en mere synlig adgang til stedet via den lange dæmning, som leder hen til Kalø Slotsruin.

MAP Architects har udviklet projektet sammen med Realdania og Naturstyrelsen.

Christian Andersen, programchef i Realdania siger: ”Projektet ved Kalø Slotsruin er et godt eksempel på, hvordan man kan udnytte et stedsspecifikt potentiale og med et raffineret arkitektonisk greb skabe et besøgssted af høj kvalitet – som samtidig bidrager til at styrke turisme og lokal udvikling på Djursland.”

Kalø Slotsruin-projektet forventes at blive realiseret i løbet af efteråret 2015.

Om projektet

Projektet ved Kalø Slotsruin har et samlet budget på 3,7 mio. kr.

Om kampagnen Stedet Tæller

Projektet ved Kalø Slotsruin indgår i Realdanias kampagne Stedet Tæller. Frem til 2016 støtter kampagnen konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Projekterne skal være med til at bruge og udvikle de stedsspecifikke potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i Danmarks yderområder.

Som en del af kampagnen har Realdania og Naturstyrelsen under Miljøministeriet udvalgt 10 særlige steder i yderområdernes landskaber. De 10 projekter skal skabe bedre ankomst- og formidlingsfaciliteter på stederne og dermed bedre oplevelser af selve stedet og naturen omkring.

Ud over Kalø Slotsruin er udvalgt:
1. Råbjerg Mose
2. Knudeklinten på Fur
3. Hanstedreservatet
4. Stevns Fyr
5. Nationalpark Vadehavet
6. Filsø
7. Rubjerg Knude
8. Tipperne
9. Hammersholm Helleristningsfelt