x

Nye oplevelser, erhverv og klimasikring på Lemvig havn

Pressemeddelelse 18. maj 2017

Teamet Ivan Jacobsen, SLA og ORBICON har vundet konkurrencen om klimasikringen og udviklingen af Lemvig Bedding og Østhavn. Projektet er et samarbejde mellem Lemvig Kommune og Realdania, og det har et samlet budget på 22 millioner kroner.En fremtidssikret klimaløsning, der går hånd i hånd med en ny flot promenade langs hele Østhavnen i Lemvig. Én beddingstrappe, der går helt ned til vandet - med huller til krabbefiskeri, en vidensscene til foredrag, udkigsmøbler, plateau og meget mere. Samtidig bevares de erhvervsmæssige aktiviteter og livet omkring beddingen. Det er hovedelementerne i vinderprojektet for klimasikring og udvikling af Østhavnen i Lemvig.

 

”Vi får med projektet sikret os mod klimaudfordringerne og samtidig skabt rekreative områder og spændende muligheder for oplevelser tæt på vand,” siger borgmester Erik Flyvholm, der har siddet i bedømmelsesudvalget. "Samtidig vil de mange aktiviteter omkring beddingen fortsat være et aktiv for havnen," påpeger borgmesteren.

 

Projektet indebærer også, at der ved beddingstrappen bliver mulighed for opbevaring af udstyr til kajak og både. På det, som kaldes spisemolen, der ligger ud for Restaurant Luna, bliver der udsyn og en nem passage til Kirketorvet i Lemvig midtby.

 

Projektchef Realdania, Mikkel Suell Henriqes siger: ”Havvandsstigninger og stormflod er en fælles udfordring for mange byer, og vi har brug for gode løsninger, der både beskytter og udvikler byerne. Vinderprojektet i Lemvig er et godt eksempel på, hvordan beskyttelse på én og samme tid kan gå hånd i hånd med rekreativ udnyttelse. Samtidig bliver der plads til, at de traditionelle erhvervsaktiviteter på havnen kan fortsætte. Vi håber, at det kan inspirere andre byer og aktører til at udvikle værdiskabende klimatilpasningsløsninger.”

 

Lemvig har i århundreder levet med risikoen for oversvømmelser. I de senere år har der været flere og mere alvorlige oversvømmelser med store værditab til gene for både brugere af havnen, trafik, erhverv og boligejere.

 

Havnens udvikling er lagt fast med havneplanen fra 2010. Den førte til første del af højvandsværnet i 2012, som deler havnen i en rekreativ promenade og et parkeringsområde.

 

Havnen er i dag et trækplaster for fjord- og havnerelaterede aktiviteter, men der er fortsat et stort og uudnyttet potentiale i at dyrke og udvikle havnens rekreative kvaliteter. Omdannelsen skal derfor åbne for rekreative muligheder for Lemvigs borgere og besøgende med udgangspunkt i at styrke koblingen mellem by og vand og samtidig sikre forholdene for erhvervslivet på havnen.  

 

Projektet kobler med et spændende promenadeforløb forbindelse mellem øst og vest-havnen.

 

Østhavnen og beddingen i Lemvig er et erhvervsmæssigt og maritimt område. Beddingen rummer uudnyttede oplevelser i kraft af skibsarbejdet og de havnerelaterede samarbejder, der allerede findes og spirer på havnen i dag.

 

Lemvig Kommune afholder senere et møde for borgere og andre interesserede, hvor vinderholdet vil præsentere projektet.

 

Anlægsarbejderne går efter planen i gang I løbet af efteråret 2017, og realiseringen forventes at stå færdigt i sidste halvdel af 2018.

 

FAKTA

I alt 13 teams søgte om prækvalifikation, og herudfra blev valgt 4 teams til at deltage i konkurrencen.

 

Et bedømmelsesudvalg på i alt 8 personer udvalgte entreprenørholdet Ivan Jakobsen, SLA og Orbicon som vinder.

 

Bedømmelsesudvalget bestod af:

› Borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune

› Viceborgmester Kenneth Bro, Lemvig Kommune

› Viceborgmester Jørgen Nørby, Lemvig Kommune

› Direktør, Teknik & Miljø Claus Borg, Lemvig Kommune

› Plan- og projektchef, Kirsten Eldon, Lemvig Kommune

› Projektchef Realdania, Mikkel Suell Henriqes

› Fagdommer, LIW Planing, Lisbeth Westergaard

› Fagdommer, A1 Consulting, Ulrik Max Jørgensen

 

Projektets samlede budget er 22 millioner kroner Realdania bidrager heraf med 10 millioner kroner.

 

Projektet gennemføres i samarbejde med Realdania og forventes at færdigt ultimo 2018. Anlægsarbejdet begyndes efter planen efteråret 2017.

Pressemeddelelsen er udsendt af Lemvig Kommune.