x

Arkitekterne på detektivarbejde

Nyhed 1. januar 2019

I halvandet år knoklede håndværkerene for at fuldføre restaureringen af det landsted, som den danske arkitekt Kay Fisker tegnede i 1917, og som Realdania By & Byg købte i 2014. I forbindelse med restaureringen blev den gamle garage tilbageført.

Gennem hele restaureringsarbejdet har både arkitekter og håndværkere haft god hjælp af de fotos og tegninger, der har kunnet skaffes af huset. Et blik på arkitekt Fiskers oprindelige tegninger af huset fra 1916-17 viste da også tydeligt, hvordan husets sidefløj oprindelig var tænkt og udført med en garage med port bestående af en dobbeltdør med skråtstillede, sorttjærede brædder.

Da Realdania By & Byg overtog landstedet, var garagen dog for længst forsvundet. Væk var ikke blot garageporten; hele sidefløjen var omdannet til et stort køkken, og dér, hvor porten havde siddet, var der blank mur.

Inden garagen i sin tid var blevet til køkken, havde der været atelier, hvorfor et stort ovenlysvindue var placeret i tagfladen. Det store køkken var blevet installeret i sidefløjen engang i 1970'erne og har sikkert været et dejligt rum, men det var meget langt fra det hus, som Fisker oprindeligt havde tegnet, og meget lidt i tråd med husets ånd.

Læs også: Kom med køkkensnedkeren på arbejde

Garagen genskabt

Derfor var det fra restaureringens start Realdania By & Bygs intention at føre dette uoriginale element tilbage til Fiskers ide. Køkkenet blev derfor fjernet, ovenlysvinduet taget ud, og garagen fik på den måde sit originale præg tilbage. Udvendigt fik mureren banket hul i væggen, så tømreren kunne gå i gang med at genskabe den gamle port.

Der var dog ingen rester tilbage af den gamle garageport, så arkitekterne måtte igen i arkiverne for at se, om de kunne aflure Fiskers idé via tegninger og billeder. Og heldigvis fandt arkitekterne en række gode tegninger og billeder af porten, der kunne bruges som forbillede for opbygningen af en ny, sorttjæret port.

Første led i processen var at skabe en ramme af lægter, skåret i profil og tilpasset, og herpå blev brædderne monteret skråt. Til opgaven blev anvendt massivt, certificeret egetræ, og efterfølgende blev både ramme og brædder sorttjæret - helt i stil med den originale garageport og i øvrigt i stil med flere af Fiskers øvrige bygninger: Det sorttjærede træværk var en del af Fiskers særkende.

Læs også: Kom med køkkensnedkeren på arbejde

Garagens proportioner er bibeholdt, og det betyder, af den ikke kan rumme nutidens store biler. Til det formål er der tidligere opført en carport ved indkørslen til huset, og den er bibeholdt i forbindelse med restaureringen. I den lille garage kan der til gengæld holde en lille bil – og måske endda en elbil, for garagen er forsynet med stikudtag til opladning.