x

Fem teams dyster om at bygge ny cykel- og gangbro

Pressemeddelelse 30. oktober 2014

Realdania inviterer i samarbejde med Københavns Kommune fem udvalgte rådgiverteams til at deltage i en projektkonkurrence om en ny cykel- og gangbro over Inderhavnen i København. Broen finansieres af Realdania.

Konkurrenceopgaven, som netop er blevet offentliggjort, lyder på at skulle komme med forslag til udformning af en oplukkelig cykel- og gangbro over Københavns havn ud for Vester Voldgade, lige nord for Langebro - med tilhørende landanlæg på begge sider af havnebassinnet.

Konkurrenceforslagene skal indleveres senest den 27. januar, forventes offentliggjort i april 2015.

Broen og omgivelserne


Broen skal have et enkelt og let udtryk som respekterer den fredede Langebro, de omgivende historiske bygninger og anlæg samt Realdanias byggeri ved BLOX. Der søges således ikke et udpræget ekspressivt og ikonisk udtryk. På vestsiden skal broen tilpasses det igangværende byggeri på Bryghusgrunden samt et allerede projekteret nyt promenadeområde langs havnen. På østsiden skal broen skabe sammenhæng i trafikafviklingen, ny kvalitet i byrummet og en stærkere sammenhæng mellem voldanlæg og havnepromenade.

Læs mere om

Lille Langebro

Baggrund


En cykel- og gangbro ved Langebro har stået i kommuneplanen siden 2001.
Broen gives nu som gave af Realdania for at udvikle de rekreative kvaliteter og tilgængeligheden i den centrale del af Københavns Havn. Broen bliver en del af det grønne cykelrutenet og skal styrke tilgængeligheden omkring havnen samt pendlercyklismen i København.