x

Nu er vinderprojektet valgt for Københavns nye cykel- og gangbro

Pressemeddelelse 25. juni 2015

Vinderprojektet er en overbevisende og elegant bro. Hovedgrebet er en enkel, kurvet linje, som får broen til at fremstå som en graciøs, spændt bue, der naturligt forbinder to bydele.

Broen er tegnet af et internationalt team under ledelse af de britiske ingeniører BuroHappold Engineering med arkitekterne WilkinsonEyre og Urban Agency. Broen strækker sig smukt fra det urbane Vester Voldgade og lander i et nyt byrum ved Langebrogade og hen mod Langebro - tæt på det gamle voldområde. Den nye bro skaber bedre vilkår for fodgængere og cyklister samt bringer byen og havnen tættere på hinanden.

Vinderprojektet integrerer på bedste vis arkitektur og ingeniørkunst

Forslaget fra Team BuroHappold Engineering er udpeget som endelig vinder af konkurrencen. Dommerkomitéen ser frem til den videre bearbejdning og endelige detaljering af projektets detaljer. Med opførelsen får København et projekt, hvor form og funktion smelter sammen i en nytænkende løsning på allerhøjeste, internationale niveau.

Peter Cederfeld, administrerende direktør i Realdania By & Byg, siger:"I dommerkomitéen har vi vurderet, at vinderforslagets bærende kvalitet er det "flydende tværsnit", der giver broen sin udtryksfulde spændstighed. Forslagets klare linjeføring over havnen er uden tvivl konkurrencens bedste besvarelse på en bro med et enkelt trafikalt flow mellem de to bydele, den skal forbinde. Det er en bro, vi mener, københavnerne kan være stolte af. Den præcise placering over havnerummet efterlader et ubrudt vandrum foran Bryghusprojektet, og tilgodeser i det hele taget, at der er frit rum omkring både broen, BLOX og de mange vigtige, historiske anlæg i området."

Realdania giver broen som en gave for at udvikle de rekreative kvaliteter og tilgængeligheden i den centrale del af Københavns Havn. Broprojektet bliver gennemført i et samarbejde mellem Realdania By & Byg (der er et datterselskab af Realdania) og Københavns Kommune. Københavns Kommune har haft en ny cykelforbindelse ved Langebro i kommuneplanen siden 2001. Broen forventes færdig i 2018.

Broen skaber bedre vilkår for fodgængere og cyklister


Den nye bro aflaster Langebro, som bruges af 35.000 cyklister på hverdage. Broen tilbyder et attraktivt alternativ til Langebro og bliver en del af Det Grønne Cykelrutenet og "Havneruten". Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL), siger: "Når cyklister i dag skal krydse havnen, må de enten køre over den bilfyldte Langebro eller leve med trængslen på cykelstierne over Knippelsbro. Nu får både cyklister og fodgængere et alternativ der viser, at København er en grøn by, der prioriterer cyklisterne. Gaven fra Realdania er med til at fremskynde den positive udvikling i byen, hvor stadig flere cykler hver dag."

Broen reetablerer en historisk forbindelse

Den oprindelige Langebro forbandt Rysensteen Bastion og Kalvebod Bastion - fra Vester Voldgade til Langebrogade. En nye cykel- og gangbro vil på dette sted referere til en historisk forbindelse i byen og på logisk vis indskrive sig i den eksisterende, bymæssige struktur.

Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania, siger: "Vi er glade for at være med til at opfylde kommunens ønske om at genetablere den historiske forbindelse over havnen. Og dermed også bidrage til en fantastisk forlængelse af de kulturtilbud og levende byrum, der i løbet af de kommende år folder sig ud i og omkring byggeriet på Bryghusgrunden. Da den første Langebro blev anlagt her i slutningen af 1600-tallet markerede havnefronten, at hér stoppede byen. I dag er havnefronten et af Københavns store aktiver."

FAKTA:

International projektkonkurrence
Realdania By & Byg udskrev i samarbejde med Københavns Kommune den 30. oktober 2014 en indbudt projektkonkurrence om en oplukkelig cykel- og gangbro over Københavns Havn, lige nord for Langebro.

Vinderteamet består af:
BuroHappold Engineering -  WilkinsonEyre Architects -  Urban Agency Aps -  Eadon Consulting Ltd -  Speirs + Major LLP -  Niras A/S   

Forventet tidsplan for broprojektet:
Juni 2015: Vinderprojektet er fundet.
1. halvår 2016: Forventet endelig vedtagelse af lokalplan.
2016: Byggearbejdet begynder.
2018: Projektet er færdigt og afleveret.

Dommerbetænkning
Dommerbetænkningen indeholder dommernes vurdering af de fem indkomne projektforslag, motivation for udpegning af to hold som delte vinderen i fase 1 samt - efter forhandling med disse to hold i fase 2 - udpegning af det endelige vinderprojekt.

Partnerskab mellem Realdania Byg A/S og Københavns Kommune
Det samlede broprojekt gennemføres i et samarbejde mellem Realdania Byg og Københavns Kommune. Den samlede anlægsudgift forventes at udgøre op til 90 millioner kroner, ex. moms.

Broen er en gave fra Realdania til København. Realdania Byg står for projektering og opførelse af broen. Herefter overdrages ejerskabet til Københavns Kommune, der vil stå for den efterfølgende drift og vedligeholdelse.

Realdania Byg A/S er et 100% ejet datterselskab af Realdania. Selskabet har til formål at bygge, erhverve og drive ejendomme primært inden for Realdanias fondsstrategi. Realdania Byg står for byggesagen både på broprojektet og på Bryghusgrunden.

Trafiktal
Trafiktal viser, at den nye bro nord for Langebro vil være et reelt og ikke ubetydeligt alternativ for de ca. 30.000 cyklister (ÅDT), der hver dag benytter Langebro. Helt konkret er det vurderingen, at en ny cykel- og gangbro vil få 6.000-10.500 daglige brugere.

Den daglige cykeltrafik (hverdage) over Langebro er steget fra 22.000 i 2009 til 35.000 i 2013. I samme periode er cykeltrafikken over Bryggebroen steget fra 7.500 til knap 12.000.

Kilde: VIA Trafik og Københavns Kommune.

Den historiske placering af Langebro
Kortmateriale fra 1728-1860 viser alle Langebro som en forbindelse mellem Rysensteen Bastion og Kalvebod Bastion, dvs. fra Vester Voldgade til Langebrogade. En nye cykel- og gangbro vil på dette sted referere til en historisk forbindelse i byen og på logisk vis indskrive sig i den eksisterende bymæssige struktur.

Tidligere skulle broen sikre, at fæstningsbyens soldater kunne komme fra én bastion til en anden. Den kommende bro skal sikre, at cykelbyens trafikanter får et attraktivt alternativ til den nuværende Langebro.