x

Spadestik til ny cykel- og gangbro nord for Langebro –
tæt ved BLOX

Pressemeddelelse 5. april 2017

I dag, onsdag den 5. april 2017, blev første spadestik til den kommende cykel- og gangbro nord for Langebro taget. Spadestikket markerede den officielle start på byggeriet af en bro for bløde trafikanter. En bro som skal aflaste Langebro, der bliver benyttet af mere end 40.000 cyklister på hverdage. Den kommende bro skaber bedre vilkår for fodgængere og cyklister - og bringer, sammen med det kommende BLOX tæt ved, byen og havnen tættere på hinanden.

Arrangementet begyndte på broens byggeplads ved Langebrogade. Her var blide toner af harpemusik og varme drikke til de mere end 100 fremmødte gæster, der talte naboer, samarbejdspartnere og andre interessenter.

Den nye bro bliver en skøn forbindelse og en fantastisk forlængelse af de kulturtilbud og levende byrum, der i disse år folder sig ud i og omkring BLOX – og de mange andre forbindelser, som nu er skabt ved havnefronten. Da den første Langebro blev anlagt her i slutningen af 1600-tallet markerede havnefronten, at hér stoppede byen. I dag er havnefronten et af Københavns store aktiver. Det vil den nye bro medvirke til at styrke.

Jesper Nygård Realdania, administrerende direktør

Realdania By & Bygs direktør Peter Cederfeld, bød velkommen og introducerede teknik- og miljøborgmester Morten Kabell som den første taler.

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell sagde:

”Jeg er sikker på, at københavnerne vil tage lige så godt imod den nye forbindelse over havnen, som de har taget imod vores andre genveje i byen og over havnen, som år efter år slår rekorder. Den smukke nye bro kommer til at bakke op om vores vision om at gøre København mere fodgængervenlig, og samtidig er den med til at gøre verdens bedste cykelby endnu mere populær. Jeg er sikker på, at en stor del af de over 40.000 cyklende, som dagligt krydser Langebro, hver eneste dag vil være taknemmelige for den flotte gave. ”

Efter teknik- og miljøborgmesteren talte direktør i Mobilis Danmark, Jan de Jong. Han talte på engelsk og sagde blandt andet følgende:

“Copenhagen’s new innovative bridge contributes to creating a connection to a sustainable future for cyclists and pedestrians. We are proud to be part of this development and to use our experience from the Netherlands with bridging water barriers in city centers to help improving the connection between two vital parts of the city. “

“Københavns nye innovative bro bidrager til at skabe en forbindelse til en bæredygtig fremtid for cyklister og fodgængere. Vi er stolte over at være en del at denne udvikling og over at kunne bruge vores erfaringer fra Holland med at bygge broer over vand i byer som forbedrer forbindelsen mellem to vigtige bydele.”

Den tredje og sidste taler var administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård. Han sagde:

“Den nye bro bliver en skøn forbindelse og en fantastisk forlængelse af de kulturtilbud og levende byrum, der i disse år folder sig ud i og omkring BLOX – og de mange andre forbindelser, som nu er skabt ved havnefronten. Da den første Langebro blev anlagt her i slutningen af 1600-tallet markerede havnefronten, at hér stoppede byen. I dag er havnefronten et af Københavns store aktiver. Det vil den nye bro medvirke til at styrke. ”

Første spadestik på broen blev taget af de tre talere, og de benyttede samme spade, som også blev brugt ved første spadestik på BLOX tilbage i maj 2013.

Hvad skal broen hedde? – alle er velkomne til at komme med forslag

Direktør i Realdania By & Byg, Peter Cederfeld, introducerede herefter navneprocessen for broen. For hvad skal broen hedde? Alle kan komme med forslag.

Fra onsdag den 5. april og til torsdag den 1. maj kan man sende sit forslag til bronavn@blox.dk

Navneforslagene skal være inden for et af tre mulige temaer:

  • Broens geografiske placering i byen
  • Broens udseende/fysiske udformning
  • Broens referencer til området, hvor den ligger.

De ni bedste forslag bliver herefter overbragt til Vejnavnenævnet, der formelt indstiller et navn til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.

Efter invitationen til navngivning bød Peter Cederfeld alle fremmødte på et let traktement på restaurationsskibet VIVA, som er nærmeste nabo til byggepladsen.