x

MiniCO2 Typehuset markerer afslutningen på er et stort udviklingsprojekt; MiniCO2 Husene. Projektet omfatter i alt seks parcelhuse, som hver især illustrerer forskellige aspekter af reduktion af CO2-udledning i hhv. opførelse, drift og vedligeholdelse af et hus.

MiniCO2 Typehuset er det sidste i rækken af de seks huse, og heri er samlet og indarbejdet erfaringer, resultater og konkrete CO2-reducerende tiltag fra de fem første huse.

MiniCO2 Typehuset er opført netop som et typehus, udført af et dansk typehusfirma, idet intentionen fra projektets start har været at bygge et hus, der vil kunne opføres i stort tal rundt i hele landet. Den samlede danske typehusbranche står i øjeblikket bag 3.000 nye typehuse årligt. 

Målet

Målet med det samlede projekt har således været dobbeltsidet: På den ene side har det været ønsket at bringe den indhøstede viden om de CO2-reducerede byggemuligheder videre til typehusfirmaerne; på den anden side har det været et ønske at give de danske huskøbere lyst til at efterspørge et CO2-reduceret hus, vel at mærke uden at huset skal koste dem mere end et helt konventionelt typehus, samtidig med at de får en række ekstra bonusser, som gør MiniCO2 Huset skønnere og mere brugbart.

Opgaven

Fem firmaer blev udvalgt og inviteret til at byde på opgaven at opføre et MiniCO2 Typehus: Et parcelhus på mellem 130 og 150 m2 til en pris svarende til et almindeligt gennemsnitligt parcelhus og indrettet til en familie med to børn og to voksne.

I kraft af dets opførelse, gennem dets levetid og ved bortskaffelse efter endt levetid skulle huset desuden minimere udledningen af CO2 mest muligt, samtidig med at det skulle tilføre beboerne merværdi såsom økonomiske besparelser, tidsbesparelser og øget livskvalitet. Huset skulle således ikke være unika, men derimod egnet til mangfoldiggørelse og samtidig konkurrencedygtigt på det danske typehusmarked. 

Læs mere om de fem andre MiniCO2 Huse

Hus 1:

Upcycle House

Hus 2:Det vedligeholdsesfri hus - Fornyelsen
Hus 3:Det vedligeholdsesfri hus - Traditionen
Hus 4:Det Foranderlige Hus
Hus 5:Kvotehuset

Fakta om Typehuset

Bygningstype: Privat bolig, enfamiliehus: Ét plan med central entre/gang, soveværelse med walk-in closet, spisestue, opholdsstue, åbent køkken, to bad/toiletter og tre værelser.
Areal: 157 m2
Byggeår: 2014
Arkitekt: Luplau Poulsen
Bygherrerådgiver: Kuben Management
Entreprenør: Benée Huse
Videnspartnere: Statens Byggeforskningsinstitut – AAU, YTONG, INVENTILATE

Mini-CO2-Typehuset er opført til en samlet pris på 1.700.000 kr. ex. moms. Huset er på 157 m2 og appellerer især til typehuskøbere, der går efter et hus, som gerne må skille sig arkitektonisk lidt ud, men samtidig indeholder alle de funktioner og kvaliteter, som et mere traditionelt typehus tilbyder, og tillige reducerer CO2-aftrykket betragteligt.

Huset i ét plan er omtrent kvadratisk, hvilket giver den mindst mulige klimaskærm i forhold til volumen og sparer byggematerialer. Gangarealerne er minimeret, hvorved en større andel af det bebyggede areal er reelt brugsareal. Huset er desuden designet, så mest muligt dags- og ovenlys lukkes ind og der skabes sigtelinjer hele vejen gennem huset. Stort set alle lysindtag er udformet som glasdøre, ligesom der er smalle glasbånd over dørene ind til de fleste rum.

Der er værelsesfløj mod øst, forældresoveværelse mod vest og et integreret køkken-, spise- og opholdsrum mod syd og sydvest. Fra indgangen, der er trukket ind i forhold til facadeflugten og således er overdækket, er der direkte adgang til et bryggers, depot, garderobe og badeværelse til højre.

CO2-reducerende tiltag fra de fem første huse
Da intentionen har været at bygge et typehus, som vil kunne opføres i stort tal rundt i hele landet til en almindelige typehus-økonomi, et det opført af standard-byggematerialer, der kan fås som ’hyldevarer’. Fra de fem første Mini-CO2-Huse er følgende CO2-reducerende tiltag implementeret:

• Upcycle House: Papiruldsisolering // Terrassebrædder af kompositmateriale af genbrugsplast og træ // Overskydende porebeton returneres til producent og genbruges // Genanvendelig tagmembran // OSB-plader af affaldstræ i gulvopbygning

• De to Vedligeholdelsesfri Huse: Termisk homogene porebetonblokke i klimaskærmen // Kvalitetszink bruges til udkragende sternkanter og tagrender // Lette facadepartier af Kebony-træ med lang levetid // Overfladebehandling med smudsafvisende siliconebaseret maling

 Det Foranderlige Hus: Fleksibel indretning af køkken med mulighed for at lukke af eller åbne op // Mulighed for at bytte rundt på spise- og opholdsfunktion // Flytbare skabsvægge i værelsesfløjen // Walk-in closet kan indrettes som ekstra værelse // Overdækket terrasse kan inddrages i boligarealet

• Kvotehuset: Zensehome-system med følere, der monitorerer og automatisk tænder og slukker for el-installationer // Dagslys mindsker behov for kunstig belysning // Kontor kan indrettes som multimedierum // Glas over døre til bryggers og bad minimerer behov for kunstig belysning // Ovenlysvindue med regnsensor skaber naturlig ventilation // Micro-hybridventilation tillader at åbne vinduer efter behov // Waterguide på brusehoved // Hurtigvirkende gulvvarme med føler der registrerer udetemperatur

Besparelser
I lighed med de øvrige fem huse er der foretaget en livscyklusanalyse af MiniCO2 Typehuset inden opførelsen. Analysen dokumenterer, at CO2-udledningen fra byggematerialerne i deres samlede levetid ligger på 2,85 kg CO2/m2/år i en periode på 50 år, sammenlignet med Referencehusets 5,19 kg CO2/m2/år i en periode på 50 år. Det giver en reduktion på 45 pct.

En relativ stor del af CO2-udledningen fra materialerne stammer fra klimaskærmens ydervægge, der er opbygget af porebetonblokke, men fordi de homogene murblokke har to forskellige densiteter, er det unødvendigt at bruge isolering, som ellers også vejer tungt i et CO2-regnskab.

Papiruldsisoleringen og tagkonstruktionen af træ bidrager positivt til regnskabet, fordi det antages, at papiruldsisoleringen kan genanvendes. På taget ligger en vandtæt tagpapmembran med en overflade af mineralet olivin, som binder den CO2 der kommer fra atmosfæren, når det regner og omdanner den til silikat og sand. Tagmembranen er desuden genanvendelig.

Terrændækket er opbygget med et minimum af beton. Det er et svømmende gulv på plader af trykfast EPS-isolering – en konstruktionsmetode, der giver en samlet besparelse, på grund af den meget høje udledning af CO2 ved cementproduktion.

Konklusionen er, at der er betydelige CO2-besparelser at hente ved at implementere tiltagene fra de fem eksperimenterende Mini-CO2-huse i det danske typehusbyggeri.