x

Nyt landskabsprojekt skal gøre Mønsted Kalkgruber mere tilgængelige

Pressemeddelelse 15. september 2016

Mandag den 19. september kl. 11.00 afholdes første spadestik på et nyt landskabsprojekt omkring Mønsted Kalkgruber. Projektet har fokus på at skabe en ligeværdig adgang og oplevelse for alle. Efter indvielsen inviteres alle til en let frokost.

Med det nye landskabsprojekt vil naturen i og omkring verdens største kalkgrube blive en åben, tilgængelig og ligeværdig oplevelse for alle. 

Per Vegger fra Mønsted Kalkgruber siger om projektet: ”Oplevelsen af Mønsted Kalkgruber – de 60 km minegange og det unikke kulturhistoriske landskab – er noget helt særligt. Men den kan være lidt af en udfordring for mennesker med bevægelseshandicap. Det skal dette nye landskabsprojekt ændre på, samtidig med at det bringer områdets unikke landskab i spil som en ny attraktion. 

Landskabsprojektet er finansieret af Mønsted Kalkgruber, Viborg Kommune, A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Færch Fonden, Vanførefonden, Bevica Fonden og Realdania. 

Landskabsprojektet er udviklet i et samarbejde mellem Mønsted Kalkgruber, Bevica Fonden, Realdania og Schønherr Landskabsarkitekter. I den arkitektoniske bearbejdning af landskabet tages der udgangspunkt i materialer, der passer til stedets karakter, og der gøres ikke brug af synlige tilgængelighedstiltag som ramper eller lignende. Tilgængeligheden skabes ved en bevidst og nænsom regulering af terrænet, så stedets eksisterende landskabsformer reguleres så lidt som muligt. Det samme gør sig gældende i gruberne. 

”Som besøgende skal man således opleve Mønsted som en helhed, hvor det ikke har været nødvendigt at tilføje noget særligt for at tilgodese besøgende med særlige behov. Alt skal være for alle,” siger Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden.  

Projektleder Eske Møller fra Realdania siger: ”Det nye landskabsprojekt vil betydeligt forbedre oplevelsen for kalkgrubernes 60.000 årlige gæster, og med en velistandsat bygningsmasse og smukke, let tilgængelige omgivelser bliver Mønsted et besøgsmål i topklasse. Den stærke bygningskulturelle arv og de store oplevelsesværdier vil fremover træde meget tydeligere frem og dermed styrke stedet som turistmål.”

Budget 12 mio. kr.

Finansiering A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Bevica Fonden, Færch Fonden, Realdania, Vanførefonden, Viborg Kommune og Mønsted Kalkgruber.

Rådgiver: Schønherr Landskabsarkitekter.

Tidsplan. Landskabsplanen forventes realiseret og indviet i efteråret 2017

Projektet: Det nye projekt kan opdeles i flere delelementer, hvoraf de vigtigste er:

  •  Gårdspladsen mellem de nævnte bygninger bindes sammen med en maksimal hældning på 0,5 %, og der sikres let adgang til alle bygninger. En gennemgående belægning her er børstet beton. Fra gårdspladsen udgår der en sti til gruberne, en sti til p-plads og en sti til en ny togperron. 
  • Stien til gruberne udføres med en belægning i børstet beton og med en maksimal hældning på 4 %. Det bliver en slynget sti gennem et spændende naturområde. På de sidste 60 meter vil stien løbe på en træbro, der hænger på en skrænt over en lille sø. 
  • I selve gruberne vil vi bygge en handicapvenlig rundtur, hvor stien får en belægning i børstet beton. Broer over kløfter betyder, at alle kan færdes her. 
  • Der bygges et nyt spor til jernbanen, så besøgende fremover vil have mulighed for at køre over den gamle viadukt. Viadukten, der er fra 1914, vil blive restaureret. Ved kalkværket bliver der bygget en ny perron for at lette adgangen fra den nye publikumsmodtagelse, og der genopføres en bro over indgangen til kalkværket, så gæster kan gå til perronen på en jævn sti. 
  • P-pladsen udbygges, så den har en størrelse, der kan leve op til de flere end 60.000 gæster kalkgruberne forventer i år.