x

Mønsted Kalkgruber gør klar til endnu flere turister

Pressemeddelelse 4. april 2014

Mønsted Kalkgruber – verdens største kalkmine – ligger vest for Viborg med over 60 kilometer underjordiske minegange. Der har ikke været minedrift på stedet i mange år, men det lever i dag videre som en populær turistattraktion og som et godt eksempel på levende kulturarv med unikke oplevelseskvaliteter. Realdania har bevilliget knap 13 mio. kr. til istandsættelse og nyindretning af bygninger og anlæg som en del af et omfattende udviklingsprojekt.

Årligt har Mønsted Kalkgruber mellem 50.000 og 60.000 gæster, og Realdanias bevilling skal bidrage til at nyindrette og restaurere kalkgrubens anlæg og byggerier, hvoraf de fleste blev opført i perioden 1870-1930 under den tidlige industrialisering. Hermed bliver Mønsted Kalkgruber opgraderet som moderne kulturattraktion med plads til endnu flere besøgende.

Opgradering af besøgsfaciliteter
En del af opgraderingen består i at flytte parkeringsområdet, sådan at gæsterne ikke længere er tvunget til at krydse en befærdet landevej. Der vil også blive lavet et tidssvarende besøgscenter, der årligt vil kunne modtage over 60.000 gæster, og samtidig opføres en ny cafe i den tidligere kalklade. I den gamle bestyrerbolig bliver der indrettet et udstillingscenter med klimasikrede rum med mulighed for at vise tidssvarende udstillinger.

Projektet er blevet muligt, efter at Naturstyrelsen har overtaget den resterende del af Mønsted Kalkgrubers historiske bygninger, som indtil for nyligt var privatejet. Ved at inddrage den gamle bestyrerbolig med udhus og kalklade er det bevaringsværdige kulturmiljø således blevet samlet til et hele.

Med projektet i Mønsted Kalkgruber bidrager vi til at bevare en spændende og væsentlig del af vores fælles kulturarv som et aktiv i vores samtid, så det ikke får lov at blive nedslidt og glemt – det gør folkene bag Mønsted Kalkgruber i forvejen en stor indsats for at sikre, og det arbejde er vi glade for at kunne støtte op omkring.

Projektleder Eske Møller, Realdania.

De stedbundne potentialer og den levende kulturarv
Claus Clausen, formand for Den selvejende institution Mønsted Kalkgruber, siger: ”Vi er glade for, at Realdania og Naturstyrelsen har vist interesse for at give Mønsted Kalkgruber endnu et løft, så hele vores historie bliver bevaret for eftertiden. Uden dem havde vi ikke kunnet løfte opgaven.”

Ifølge projektleder Eske Møller fra Realdania er Mønsted Kalkgruber et rigtig godt eksempel på de mange unikke kultur- og naturmiljøer, der ligger rundt om i landet:

”De stedbundne potentialer skal frem i lyset,” forklarer han som begrundelse for Realdanias bevilling.

Der har været brudt og forarbejdet kalk i mere end 700 år i Mønsted – helt frem til 1978, hvor driften blev indstillet. I dag ejes kalkgruberne af Naturstyrelsen, der dermed sikrer, at de betydelige kulturhistoriske, friluftsmæssige og geologiske værdier bevares og vedligeholdes, og samtidig kan være tilgængelige for besøgende.

Graffiti i grubegangene fortæller om turister allerede i det tidlige 1800-tal, men rigtig landskendt blev gruberne først, da violinisten Anker Buch købte stedet i 1981. Violinspillet trak dog efterhånden mere end det at drive et besøgssted, og han solgte derfor grubegangene til Naturstyrelsen i 1997. I dag drives Mønsted Kalkgruber af en selvejende institution.


Tredje etape i et større udviklingsprojekt
Realdanias bevilling går til tredje etape af et større udviklingsprojekt for kulturmiljøet Mønsted Kalkgruber.

Første etape blev gennemført i perioden 2001-2004, hvor selve kalkværkets bygninger blev restaureret og genoprettet.

Anden etape bestod i en opgradering af adgangsforhold til og formidling af gruberne med etablering af blandt andet lys, togbane, stier og udstilling.

Tredje etape omfatter blandt andet:
• Udførelse af indledende terræn- og landskabsarbejder
• Anlæg af nye parkeringspladser
• Udførelse af nødvendig kloakering
• Etablering af ny opvarmning
• Istandsættelse af direktørbolig til nye formidlingslokaler, herunder nedrivning af nyere tilbygninger,
• Istandsættelse/fornyelse af udhuset ved direktørboligen til butik og administration
• Istandsættelse/fornyelse af den eksisterende lade til cafe, toiletter og værksted

Når den aktuelle tredje etape er gennemført, mangler stadig udviklingsprojektets sidste, fjerde etape, der omfatter indretning af den gamle smedje til skolestue for skolebørn, samt opførelse af et værksted i den ene ende af kalkladen.

Totalrådgiver og tidsplan
Baumann Boe-Whitehorn Arkitekter A/S er totalrådgivere på projektet, der ventes færdigt i foråret 2016.