x

Mønsted Kalkgruber søger dygtige håndværkere til renovering og nybyggeri

Pressemeddelelse 17. november 2014

I foråret modtog Mønsted Kalkgruber støtte fra Realdania til restaurering og nybyggeri i og omkring grubernes gamle bestyrerbolig. I det seneste halve år har en arbejdsgruppe finpudset planerne, og gruppen er nu nået så langt i planlægningen, at der skal findes dygtige håndværkere, som skal udføre arbejdet.

Der har været brudt og forarbejdet kalk i mere end 700 år i Mønsted og denne historie er umiddelbart synlig på stedet, der udgør verdens største kalkgrube. Både de mere end 60 kilometer underjordiske kalkminerne i mange niveauer, de to underjordiske søer, kalkværket, bygninger, de mere end 7000 ynglende flagermus, samt floraen og faunaen over og under jorden er attraktioner, som tiltrækker 50 – 60.000 besøgende årligt, og som har potentiale til at tiltrække mange flere.

De fleste af bygningerne er opført mellem 1872 og 1874, og tidens tand har været hård ved dem. Der venter derfor et stort istandsættelsesarbejde, og for at bygningerne også kan leve op til tidens krav, skal der kloakeres, trækkes mange meter elkabel og bygges et stort jordvarme anlæg.

Kalkladen skal ombygges til cafeteria og værksted, bestyrerboligen bliver museum og det gamle udhus genopstår i dobbelt størrelse med butik og kontorer.

Da disse tre huse nu er en del af Mønsted Kalkgruber, er hele det historiske fabriksanlæg igen samlet under en ejer. Det giver Mønsted Kalkgruber mulighed for at fortælle og vise historien om et industriforetagende på landet, der nok var præget af hårdt og beskidt arbejde, men samtidig gav levebrød og beskeden velstand til mere end 50 familier i tiden omkring 1. verdenskrig.

”Det er vigtigt, at den kommende renovering ikke ødelægger stedets ånd,” siger Per Vegger, Mønsted Kalkgruber. – ”Da donationen fra Realdania betyder, at vi kan arbejde med de bedste materialer, er det også vigtigt, at vi finder de rigtige håndværkere, som mestrer den vanskelige kunst at indarbejde nyt i gammelt uden at kvæle ånd og sjæl.”

Arkitekt Eske Møller, som er Realdanias projektleder, siger: ”Vi har nu et rigtig godt projekt klar på tegnebrættet, og kalkværkets bevaringsværdige bygninger fortjener, at byggearbejderne udføres efter alle kunstens regler. Vi ser derfor frem til det kommende samarbejde med et stærkt hold af dygtige håndværkere.”  

Arbejdsgruppen mener selv, at det bliver en af de mest spændende håndværkeropgaver i Viborg Kommune i 2015 og 2016 og drømmer derfor om, at rigtig mange mestre vil reagere på invitationen til prækvalifikationen. Byggearbejdet begynder i foråret 2015 og afsluttes i foråret 2016.

Opdeling af entrepriser
Den endelige entreprise bliver opdelt i følgende entrepriser:
- murer entreprise
- støbe- og kloak entreprise
- tømrer- og snedker entreprise
- maler entreprise
- VVS entreprise
- el entreprise

Tidsplan
Prækvalifikation, håndværkere              november 2014
Udsendelse af udbud                              januar 2015
Udbudsperiode                                       21. januar-13. februar 2015
Licitation                                                  februar 2015
Igangsætning, byggesag                        uge 12 2015
Færdiggørelse byggesag                        maj 2016