x

Rejsegilde i Mønsted Kalkgruber

Pressemeddelelse 22. oktober 2015

Fredag den 23. oktober kl. 13.00 holder Mønsted Kalkgruber rejsegilde på en omfattende restaurering af grubernes bestyrerbolig, boligens økonomibygning og den gamle kalklade. Det sker som led i en opgradering og nyindretning af hele området til en moderne turistattraktion. Projektet skal samtidig skabe plads til flere besøgende, og udføres i et samarbejde mellem Den selvejende institution Mønsted Kalkgruber og Realdania. Realdania støtter projektet med 13 mio. kr.

Alle tre huse er opført i årene 1873 til 1874 som en del af det dengang helt nye og moderne kalkværk. Årligt har Mønsted Kalkgruber mellem 50.000 og 60.000 gæster, og Realdanias bevilling bidrager til at nyindrette og restaurere kalkgrubens anlæg og byggerier, hvoraf de fleste blev opført i perioden 1870-1930 under den tidlige industrialisering.

De tre bevaringsværdige bygninger restaureres og indrettes med nye funktioner. Fremover skal henholdsvis bestyrerboligen fungere som udstillingscenter med klimasikrede rum med mulighed for at vise tidssvarende udstillinger om grubernes historie. Økonomibygningen bliver en ny indgang til området, og kalkladen indrettes som cafe og værksted. Ved at inddrage de tre bygninger bliver det bevaringsværdige kulturmiljø nu samlet til et hele.

Projektet er blevet muligt, efter at Naturstyrelsen i 2013 overtog den resterende del af Mønsted Kalkgrubers historiske bygninger, som tidligere var privatejet. I dag drives Mønsted Kalkgruber af en selvejende institution.

Ud over restaureringen af de tre bygninger består opgraderingen af området også i indretning af et nyt parkeringsområde, som kommer til at ligge tæt på den nye indgang, sådan at gæsterne ikke længere skal krydse en befærdet landevej. 

Citater:
Per Bugge Vegger, Mønsted Kalkgruber siger: ”Med Realdanias bevilling bliver det nu muligt at servicere vore mange gæster på en god måde. Både helt jordnært med en god kiosk og tilfredsstillende toiletforhold, men det bedste er, at vi får en bygning, hvor vi kan fortælle de mange gode historier, der er samlet her i Mønsted kalkgruber gennem generationer. Det er samtidig en glæde at se, hvordan et gammelt industrianlæg rejser sig fra støvet og træder frem i lyset, hvor det fortæller en historie om lange arbejdsdage og en tidlig industri i et landsogn”.

Projektleder i Realdania, Eske Møller siger: ”Det er en fornøjelse at se, hvordan arbejdet skrider frem på de tre bygninger, og vi glæder os over den gode håndværksmæssige kvalitet. Restaureringen er med til at løfte området både funktionelt og æstetisk og vil bidrage til at styrke det samlede kulturmiljø ved kalkgruberne, når byggeriet er færdigt. Projektet er et flot eksempel på, hvordan bygningsarvens potentialer kan bruges i nye sammenhænge og danne baggrund for udvikling af en vigtig historisk lokalitet.” 

Mønsted Kalkgruber – verdens største kalkmine – ligger vest for Viborg med over 60 kilometer underjordiske minegange. Der har ikke været minedrift på stedet i mange år, men det lever i dag videre som en populær turistattraktion og som et godt eksempel på levende kulturarv med unikke oplevelseskvaliteter.

Projektet gennemføres som tredje del af et større udviklingsprojekt for kulturmiljøet Mønsted Kalkgruber. Det forventes at stå færdigt i sommeren 2016. Når den aktuelle tredje etape er gennemført, mangler stadig udviklingsprojektets sidste, fjerde etape, der omfatter indretning af den gamle smedje til skolestue for skolebørn, samt opførelse af et værksted i den ene ende af kalkladen.