x

Ny visionsplan skal styrke Odsherred til fremtiden

Pressemeddelelse 30. oktober 2013

Sammen med Realdania vil VisitOdsherred og Odsherred Kommune udvikle en visions- og udviklingsplan 2025 med afsæt i de stedbundne potentialer - fx fødevarer, natur, kultur og kunst - og områdets status som Danmarks største sommerhusområde.

Hvordan kan Odsherred komme på forkant med udviklingen i de danske landdistrikter - med færre borgere og arbejdspladser – og hvordan kan de potentialer, der allerede findes i kommunen, blive drivkraft for udvikling og livskvalitet?

Sammen med Realdania vil VisitOdsherred og Odsherred Kommune udvikle en visions- og udviklingsplan 2025 med afsæt i de stedbundne potentialer - fx fødevarer, natur, kultur og kunst - og områdets status som Danmarks største sommerhusområde.

Målet er en plan, der udpeger og anbefaler særlige indsatsområder lokalt og samtidig viser nye veje til udvikling i yderområderne.

De fleste kender Odsherred for naturen, kysten og de mere end 25.000 sommerhuse. Med en 157 kilometer lang kyststrækning, istidslandskabet og det store inddæmmede område omkring Lammefjordens landbrugsland, rummer området både fjord, bugt, strand, skov, marker, moser og enge. Her er fred og ro, og her har geologien og det unikke landskab skabt grundlag for kvalitetsfødevarer, malerkunst og en særlig kulturhistorie.

Men Odsherred hører også til Danmarks yderområder. Set i forhold til Danmark som helhed er området udfordret af faldende befolkningstal, en lavere erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens og et lavere uddannelsesniveau. At fastholde og udvikle Odsherred som et attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed kræver derfor både nytænkning af områdets kvaliteter og potentialer - og en fokuseret indsats.

Stedbundne potentialer som drivkraft for udvikling
Nu har VisitOdsherred, Odsherred Kommune og Realdania sammen sat gang i udviklingen af en visions- og udviklingsplan 2025 med afsæt i Odsherreds eksisterende kvaliteter, nærheden til hovedstaden og områdets status som landets største sommerhuskommune. Visionsplanen skal bidrage til at prioritere udviklingen, komme med anbefalinger til, hvilke kvaliteter og potentialer der særligt bør arbejdes med, og skabe synergi mellem potentialer, strategier, planer og konkrete projekter.

- Med Geopark Odsherred er naturen, fødevarerne, kulturhistorien, kunsten og landskabet allerede gjort til omdrejningspunkt for kommunens udvikling, men der er stadig uudnyttede muligheder i at forbedre kvaliteten og styrke identiteten - både i byerne, i landsbyerne, i sommerhusområderne, langs kysterne og i det åbne land. Vi vil gerne skabe bedre by frem for mere by, og den prioritering skal den kommende visions- og udviklingsplan bidrage til, siger Thomas Adelskov, Odsherreds borgmester.

Omstilling til nye tider
Netop prioritering og et strategisk grundlag for løbende at udvikle, vurdere og prioritere konkrete projekter, idéer og indsatser er vigtig i en tid, hvor yderområderne ikke kan forvente vækst, men må planlægge efter at skabe en anden type udvikling:

- I Realdania arbejder vi for at skabe positiv udvikling af yderområderne med udgangspunkt i det byggede miljø, landskabernes og lokalmiljøernes potentialer. Målet er ikke i sig selv økonomisk og befolkningsmæssig fremgang, men at aktivere stedets unikke særegenhed som udgangspunkt for turisme, oplevelser og forbedret livskvalitet.  Vi forventer, at den nye visions- og udviklingsplan for Odsherred netop kan blive grundlag for en omstilling til denne virkelighed ved at være pejlemærke for kommunens langsigtede planlægning, fastslår projektleder i Realdania Karen Skou.

Yderligere oplysninger
Thomas Adelskov, borgmester, Odsherred Kommune, 29 79 79 93
Projektleder Karen Skou, Realdania, 70 11 66 66

FAKTA
Formålet med en visions- og udviklingsplan for Odsherred Kommune er at skabe en strategisk og målrettet plan, der kan inspirere og være pejlemærke for kommunens langsigtede planlægning og samlede udvikling. Visionsplanen vil give inspiration til den kommende revision af kommunens planstrategi og fungere som strategisk værktøj til løbende at udvikle, vurdere og prioritere konkrete projekter, ideer og indsatser.

Bag projektet står et samarbejde mellem VisitOdsherred, Odsherred Kommune og Realdania. Dansk Bygningsarv er rådgiver for projektet.

Om Geopark Odsherred
Med geologien og landskabet som grundsten er Odsherred kommune godt i gang med at udvikle Danmarks første geopark - Geopark Odsherred – som skal skabe en samlet profil for området. Arbejdet med geoparken har været i gang i flere år og når i år en milepæl med ansøgning om optagelse i Geoparks Network under UNESCO. Som en del af Geopark Odsherred etableres en højderygsti fra Vejrhøj i syd til Klintebjerg i Nord. Højderygsstien indgår i Realdanias kampagne Stedet Tæller, der netop har fokus på at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer for at styrke livskvaliteten i Danmarks yderområder.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Odsherred Kommune