x

Oluf Bagers Plads i Odense:
Klar til første spadestik

Pressemeddelelse 27. januar 2017

Nu begynder udgravningerne til Oluf Bagers Plads, som skal agere forbindelsesled mellem den historiske bykerne og nybyggeriet i Thomas B. Thriges-kvarteret i Odense. Og forventningerne er i top. Den nye plads, som er et af Realdania By & Bygs byudviklingsprojekter, skal skabe liv og gennemstrømning og give et boost til hele erhvervslivet i området.

Den 1. februar hegnes byggepladsområdet til Oluf Bagers Plads op, og hermed går projektet, hvis hovedformål er at forbinde det kulturhistoriske og det nye Odense, ind i sin udøvende fase.

Medio marts begynder udgravningerne til kældre og fundamenter, og omkring juni påbegynder Realdania By & Byg byggeriet af to huse, som bygges synkront. Når de står færdige, anlægges pladsen, som kommer til at danne indgangsmotivet til Thomas B. Thriges-området.

Inden gravkøerne ankommer, foretager Odense Bys Museer dog en række udgravninger for at se, om der skulle være fortidslevn af museal interesse på byggegrunden. Både pladsen og de nye bygninger bygges på et af de ældste kulturarealer i Odense Kommune, hvor også den fredede ejendom, Oluf Bagers Mødrene Gård, ligger.

Delikat men svær opgave

At skabe en ny plads så tæt op ad det historiske gårdmiljø er ifølge arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, Frants Frandsen, en delikat, men svær opgave. Når Realdania By & Byg bygger nyt, sker det ofte på en bar mark, og man har derfor ikke nær så mange hensyn at tage som med Oluf Bagers Plads. Her består hovedopgaven i at få facader og tage til at spille sammen med de gamle bygninger og samtidig give dem et nyt udtryk.

Vi bygger ikke huse, der ser gamle ud, men huse, der skuer tilbage. Vi arbejder derfor med nogle volumenstørrelser, materialer og tagformer, som relaterer sig til de gamle huse.

Frants Frandsen

Selve pladsen får også stærke referencer til det historiske bymiljø. Den bliver belagt med de klassiske gule Odense-sten, som også vil blive anvendt som belægning i stueetagerne i begge bygninger, således udegulvet bliver forlænget ind i bygningerne.

Det er den sydfynske arkitektvirksomhed Praksis Arkitekter, der har tegnet vinderforslaget til Oluf Bagers Plads.

Boost til bydelen

En anden vigtig del af opgaven består i at skabe et flow ind igennem den historiske bykerne og sikre en levende plads. Derfor skal bygningerne ikke kun indrettes til kontorarbejdspladser, men have liberalt erhverv med fx detailhandel eller café i stueetagen og lejligheder i toppen, og der skabes shortcuts, så man permanent kan krydse pladsen, som anlægges dér, hvor den firesporede vej, Thomas B. Thriges Gade, tidligere lå og skar Odenses midtby over i to dele.

Projektet er i høj grad tænkt ud fra et forretningsmæssigt synspunkt. Det er således ambitionen, at den nye plads, udover at være et nyt grønt byrum for byens borgere, skal give et boost til hele erhvervslivet i området, som har haft nogle svære år i kølvandet på finanskrisen. ”Vi vil gerne skabe en attraktiv plads og noget større gennemstrømning, så der kan opstå en synergieffekt til gavn for flere investeringer i området,” fortæller Frants Frandsen.

Oluf Bagers Plads indvies sommeren 2018. Herefter overdrages den til kommunen, som fremover skal vedligeholde den.

Den 14. februar kan du komme på rundvisning i Oluf Bagers Mødrene Gård og samtidigt blive meget klogere på det ambitiøse projekt, der skal bygge bro mellem byens fortid og fremtid. Du kan læse mere om arrangementet her: