x

Nu er byggeriet af Oluf Bagers Plads i Odense i gang

Pressemeddelelse 27. marts 2017

I dag trillede et nyt hold gravemaskiner ind i Odense for at gøre klar til en ny og levende plads - Oluf Bagers Plads – midt i den historiske bymidte.

Gravkøer og byggefolk er rykket ind på byggepladsen ved gavlen af Oluf Bagers Mødrene Gård i det centrale Odense og de forberedende arbejder med udgravningerne af kældre og fundamenter under Oluf Bagers Plads er nu i fuld gang.

- Oluf Bagers Plads er en vigtig brik i hele udviklingen af Thomas B. Thriges-kvarteret, der bygger bro mellem Odenses historiske bykerne og den nye bydel, så det er dejligt, at vi nu er i gang efter flere års planlægning, siger projektleder Frants Frandsen fra Realdania By & Byg, der er bygherre på udviklingen af Oluf Bagers Plads.

Arbejdet under jorden, der udføres af entreprenøren Hansson & Knudsen fra Odense, fortsætter frem til sommer, hvorefter byggeriet af to huse ud til pladsen sker parallelt. Når husene står færdige, anlægges selve pladsen, der sammen med bygningerne kommer til at danne indgangsmotivet til Thomas B. Thriges-området.

Nænsomt gravearbejde

Selvom fundamenter og kældre står færdige i løbet af få måneder, er der tale om en graveopgave, der skal udføres meget nænsomt, da arbejdet sker få meter fra de historiske bygninger i Hans Jensens Stræde og den fredede ejendom Oluf Bagers Mødrene Gård.

- Vi har valgt at nedbore spunspælene til fundamenterne i stedet for at banke dem ned, da det er den mest nænsomme måde at udføre fundamentsarbejderne på, fortæller Frants Frandsen.

Nærheden til nogle af de ældste ejendomme i Odense har ikke kun været en teknisk udfordring, der skulle løses i projektudviklingen. Også arkitektonisk har det været en helt central opgave at tegne to bygninger og en plads, der både spiller sammen med det historiske bymiljø og det moderne byggeri i Thomas B. Thriges Gade.

- De nye bygninger får saddeltage, rundbuevinduer og mønstermuring, som man også ser i den historiske bykerne, samtidig med, at de får et moderne udtryk og bliver udstyret med ny teknologi, fx til at styre energiforbruget med, siger Frants Frandsen. 

Levende plads

Den ene af de to nye bygninger får erhverv i to etager, mens den anden får liberalt erhverv i stueetagen, fx detailhandel eller café, og tre lejligheder oven på.

Blandingen af boliger og erhverv vil, sammen med nye passager mellem Nørregade, Hans Jen-sens Stræde og den nye bydel i Thomas B. Thriges Gade, give mulighed for, at Oluf Bagers Plads kan blive fyldt med mennesker og liv dagen igennem. Ambitionen er, at pladsen kan være med til at skabe mere liv i hele Nørregadekvarteret og bidrage til løfte forretningslivet i området.

- Vi skaber en attraktiv plads med mulighed for gennemstrømning, så der kan opstå en synergieffekt til gavn for flere investeringer i området, fortæller Frants Frandsen.

Det er den sydfynske arkitektvirksomhed Praksis Arkitekter, der har tegnet vinderforslaget til Oluf Bagers Plads. Oluf Bagers Plads indvies sommeren 2018. Herefter overdrages den til kommunen, som fremover skal vedligeholde den.