x

PHs eget hus: Efterårsbesøg på byggepladsen

Pressemeddelelse 6. november 2015

Restaureringen af PHs eget hus i Gentofte er for alvor gået i gang i løbet af efteråret 2015. Håndværkerne har omdannet betonhuset på den skrå grund til en byggeplads, og tømrere, smede, nedrivningsarbejdere og mange flere er alle i fuld sving.

PHs eget hus byggepladsen oktober 2015

I september dukkede de første tegn på snarlig aktivitet op ved huset på Brogårdsvej 72 i Gentofte, da håndværkere begyndte arbejdet med at indrette selve byggepladsen. Blot få uger senere afslørede containere, køreplader, tykke elkabler og en gravemaskine at restaureringen af huset nu er i fuld gang.

De første, der for alvor rykkede ind i huset, var et nedrivningshold. Undersøgelser har vist, at husets overflader er malet med blyholdig maling. I dag er vi bevidste om blyets farlige påvirkning, og malingen skal derfor fjernes under strenge sikkerhedskrav. Husets ene halvdel blev derfor afspærret med plastik, mens mænd i beskyttelsesdragt og åndeværn kunne fjerne blymalingen.

I mens kunne håndværkerne gå i gang med at fjerne de gamle jernvinduer i husets anden halvdel. De originale vinduer skal sendes til smedens værksted og behandles, inden de igen skal sættes op i huset. Først blev de røde fliser i falsen omkring rammen fjernet nænsomt og lagt i depot til foråret. Herefter blev cementmørtel omkring vinduet banket forsigtigt ud. Og endelig kunne smeden skære rammen ud.

Jernvinduerne blev erstattet af midlertidige trærammer med plastik. Disse skal både holde varmen inden for og samtidig sikre, at de sundhedsskadelige partikler fra blymalingen ikke slipper ud, når nedrivningsholdet flytter ind i husets anden halvdel.

Inden huset glider ned af bakken
De indledende undersøgelser af huset afslørede dybe revner i husets facade - hele det ene hjørne er simpelthen ved at skride ud. Huset blev oprindelig opført med fundament, der ikke er ført ned til fast og frostfri bund. Da huset står på en meget skrå grund, betyder dette, at hele huset så småt 'glider' ned af bakken.

Derfor har entreprenøren med gravko og spade gravet en rende omkring og ind under husets tre sider. Med ca. 1 meters mellemrum graves et hul ud i 90 cm dybde og fyldes med beton. Betonen fæstnes til det oprindelige fundament og kommer således til at virke som jordspyd, der sikrer huset på grunden og samtidig modvirke, at hjørnet skrider ud og skaber flere sætningsrevner.

November hos PH
I løbet af november rykker nedrivningsholdet til husets anden halvdel, mens tømrerene begynder arbejdet med de gamle gulve, der hvor nedrivningsarbejdet er afsluttet. Samtidig besøger papirkonservatorer fra Nationalmuseet forsigtigt fjernet det originale tapet fra 1937 tegnet af PH, som sad gemt i skabet i soveværelset, for at konservere og rense det, så det bevares for eftertiden.