x
Bag forskningsprojektet står professor Anja Jørgensen, adjunkt Rolf Lyneborg Lund og en Ph.d.-studerende, som ansættes i løbet af 2022.

Landsbyklynger, udviklingspotentialer og prædikative modeller

Forskningsprojektet har tre formål. Det første formål er at analysere udviklingen i en række af de landsbyklynger, som Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og DGI har støttet siden 2015. Analyserne skal gøre os klogere på, hvor stor en del af udviklingen i klyngerne der skyldes selve klyngedannelsen, og hvor stor en del som allerede var til stede, før klyngen blev dannet.  

Projektets andet formål er – på baggrund af analysen af landsbyklyngerne – at udvikle en metode, der kan vurdere landsbyers og lokalsamfunds udviklings- og vækstpotentialer generelt i Danmarks landdistrikter. 

Det tredje formål med projektet er at udvikle såkaldte prædikative modeller, der kan forklare hvorfor en konkret udvikling vil ske i et bestemt lokalområde eller landsby. 
For at komme i gang med projektet har forskerne inddelt Danmark i 8043 mikroområder. Det giver mulighed for at foretage meget mere detaljerede analyser, end hvis man bruger de traditionelle inddelinger i kommuner eller sogne.  

De stedsspecifikke potentialer 

I sidste ende er målet med forskningsprojektet at udvikle en ny forståelse for bosætning og lokaludvikling uden for de større byer. En forståelse der tager højde for de mange fysiske og sociale kvaliteter, som landsbyerne og landdistrikterne rummer, men som i dag ofte overses. På den måde vil projektet give os et mere kvalificeret kendskab til – og forståelse for – det specifikke 
steds potentialer og udviklingsmuligheder. 

Det er hensigten, at viden fra projektet skal komme alle til gavn der arbejder med udvikling og omstilling af vores landsbyer og lokalsamfund i landdistrikterne. Forskningsprojektets resultater vil derfor løbende blive formidlet her på siden.

Alle data der anvendes i projektet behandles anonymt og efter gældende GDPR-lovgivning.

Om Landsbyklynger 

Siden 2015 er der blevet etableret 29 landsbyklynger over hele Danmark med støtte fra Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden. I en landsbyklynge finder flere landsbyer sammen i et nyt fællesskab, hvor borgere samles om alt fra institutioner og foreninger, til haller og rekreative tilbud. I en landsbyklynge er det måske ikke alle landsbyer, der kan beholde deres hal – til gengæld kan landsbyerne til sammen igen stille et hold. 

Læs mere om kampagnen Landsbyklynger

Om kampagnen Landsbyklynger 

Realdanias engagement i landdistrikterne

Realdania støtter også en række andre projekter som har fokus på livskvaliteten og det byggede miljø i landdistrikterne. Det er eksempelvis Tøndermarsk Initiativet, initiativet Nakskov 2030 samt forskningsprojektet Livskvalitet i yderområder og landdistrikter som undersøger, hvad der giver folk på landet og i landsbyerne deres høje livskvalitet.

Realdanias seks filantropiske mål

Om forskningsprojektet Livskvalitet i yderområder og landdistrikter
Tøndermarsk Initiativet

Nakskov2030