x

Byggestarten på Sankt Annæ Projektet er markeret i dag

Pressemeddelelse 11. december 2014

I dag, torsdag den 11. december 2014 kl. 11.00-12.00, blev byggestarten markeret på Sankt Annæ Projektet. Hermed er spadestikket taget til en nænsom og fremadskuende renovering af dette område, så der bliver skabt en smuk forbindelse mellem byen og havnen. Derudover markerer spadestikket påbegyndelsen af den første og største skybrudssikring i København.

Arrangementet startede udenfor på Sankt Annæ Plads med sang fra Sankt Annæ Koret. For at holde stand mod kulden, blev der serveret varme drikke til alle de mere end 100 fremmødte gæster, der talte naboer, samarbejdspartnere og interessenter.

På Sankt Annæ Plads bød Sankt Annæ Selskabets direktør Ole Bach velkommen og introducerede Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell som første taler.

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell sagde:
”Fremover skal parken strække sig hele vejen ned til Skuespilhuset og kanalen, og det er jeg glad for, for det kan betyde et område, der bliver mere grønt og mere brugt.
Noget, der skaber mere fællesskab og liv i byens rum. En park, der bedre kan bruges af teatergæster til Skuespilhuset eller til sommerdovne københavnere og turister, der har brug for at kigge på noget grønt og noget blåt.
Vi kalder det en skybrudsløsning, men kernen i løsningen er, at det er et område, der skal bruges af mennesker.”

Efter teknik- og miljøborgmesteren talte teknisk direktør fra HOFOR, Per Jacobsen. Han sagde blandt andet følgende:
”Rent spildevandsteknisk er den nye løsning et Kinderæg, hvor vi på en og samme gang opnår tre vigtige forbedringer:
Ét: Vi skaber mere plads i kloakken, så spildevand ikke så nemt presses op på gaden til borgerne.
To: Vi fjerner store mængder regnvand på kort tid, så risikoen for oversvømmelser bliver mindre.
Tre: Vi sparer energi, fordi vi ikke længere skal pumpe regnvandet gennem kloakkerne og ud til rensningsanlæggene.”

Herefter talte administrerende direktør i Jeudan, Per W. Hallgren. Han sagde:
”Som en større ejendoms- og servicevirksomhed i København er det en del af Jeudans strategi, at deltage i udviklingen af København og få byen til at vokse og blive et bedre sted. Det er derfor oplagt, at vi er en del af projektet og engagerer os i at skabe et sammenhængende og indbydende bymiljø i hele Kvæsthuskvarteret til glæde for beboere, virksomheder og turister.”

Den afsluttende taler var administrerende direktør i Realdania, Jesper Nygård. Han sagde:
”Det projekt, vi sætter i gang i dag, er et godt eksempel på, hvordan vi i Realdania allerhelst vil udvikle byer. Man kunne kalde det en ”to i en”-løsning: At skabe et smukkere og mere levende byrum fyldt med aktivitet og mennesker – samtidig med at vi forsøger at løse en aktuel klimaudfordring. Det er i Realdanias optik et godt fundament for at skabe livskvalitet for byens borgere og besøgende. Det er det, vi arbejder på her på Sankt Annæ Plads – og det er en del af Realdanias overordnede strategi. Vores mål er at skabe mangfoldige, oplevelsesrige og robuste byer for mennesker.
Det er mit håb, at Sankt Annæ Plads vil være med til at gøre København til sådan en by.”

Korsang, model og korsang i Skuespilhusets foyer

Efter talerne gik de mere end 100 gæster ind i Skuespilhuset foyer, hvor de blev budt indenfor af en vintersang fremført af Sankt Annæ Koret. I foyeren havde gæsterne mulighed for at studere modellen over Sankt Annæ Projektet og plancher der forklarer skybrudssikringen i området.

Hovedgrebet på Sankt Annæ Plads består i at forlænge og gøre det grønne haverum bredere. Nye træer supplerer de eksisterende, så trærækken når helt ned til Kvæsthusbassinet. Fortovene bliver også bredere end i dag, hvorimod kørebanen bliver smallere. I det grønne haverum indrettes der blomsterbede, petanquebaner, en ny legeplads m.m. Ud over forskønnelsen på overfladen, så er Sankt Annæ Projektet som nævnt et af de første af mere end 300 skybrudssikringsprojekter der skal gennemføres i København i løbet af de kommende 20 år. Formålet med projektet er at mindske problemerne med oversvømmelse i området omkring Sankt Annæ Plads. Skybrudssikringen er en del af en samlet fornyelse af området, som også skal forbedre byliv, arkitektur, trafik og parkering.

Sankt Annæ Projektets model flytter midlertidigt hjemmefra
Fra torsdag den 11. december og et stykke ind i det nye år udstiller vi, i Skuespilhusets foyer, modellen over Sankt Annæ Projektet og Kvæsthusprojektet, sammen med en mindre plancheudstilling om den kommende skybrudssikring i Sankt Annæ området.

Fra lørdag den 13. december og alle weekender et stykke ind i det nye år er modellen bemandet med omviserne fra Kvæsthuspavillonen. Du kan træffe vores omvisere fra kl. 11.00-17.00 i weekenderne. Her kan man få besvaret spørgsmål og få yderligere information om de to projekter.
I den periode hvor modellen er placeret i Skuespilhusets foyer er Kvæsthusselskabets udstillingspavillon lukket for besøgende.

Efter talerne gik de mere end 100 gæster ind i Skuespilhuset foyer, hvor de blev budt indenfor af en vintersang fremført af Sankt Annæ Koret. I foyeren havde gæsterne mulighed for at studere modellen over Sankt Annæ Projektet og plancher der forklarer skybrudssikringen i området.

Hovedgrebet på Sankt Annæ Plads består i at forlænge og gøre det grønne haverum bredere. Nye træer supplerer de eksisterende, så trærækken når helt ned til Kvæsthusbassinet. Fortovene bliver også bredere end i dag, hvorimod kørebanen bliver smallere. I det grønne haverum indrettes der blomsterbede, petanquebaner, en ny legeplads m.m. Ud over forskønnelsen på overfladen, så er Sankt Annæ Projektet som nævnt et af de første af mere end 300 skybrudssikringsprojekter der skal gennemføres i København i løbet af de kommende 20 år. Formålet med projektet er at mindske problemerne med oversvømmelse i området omkring Sankt Annæ Plads. Skybrudssikringen er en del af en samlet fornyelse af området, som også skal forbedre byliv, arkitektur, trafik og parkering.

Fra torsdag den 11. december og et stykke ind i det nye år udstiller vi, i Skuespilhusets foyer, modellen over Sankt Annæ Projektet og Kvæsthusprojektet, sammen med en mindre plancheudstilling om den kommende skybrudssikring i Sankt Annæ området.

Fra lørdag den 13. december og alle weekender et stykke ind i det nye år er modellen bemandet med omviserne fra Kvæsthuspavillonen. Du kan træffe vores omvisere fra kl. 11.00-17.00 i weekenderne. Her kan man få besvaret spørgsmål og få yderligere information om de to projekter.

I den periode hvor modellen er placeret i Skuespilhusets foyer er Kvæsthusselskabets udstillingspavillon lukket for besøgende.

Sankt Annæ Selskabet A/S hører under Kvæsthusselskabet A/S, som igen er et datterselskab til Realdania By.

Sankt Annæ Selskabet er bygherre for det kommende anlægsarbejde i Sankt Annæ Projektet.

Sankt Annæ Projektet udvikles og finansieres af Realdania, Københavns Kommune og HOFOR sammen med følgende private donorer:

  • Jeudan
  • Augustinus Fonden
  • Oticon Fonden
  • 15. juni Fonden
  • Lauritzen Fonden

Sankt Annæ projektet løftes således af et fornyende offentlig privat samarbejde omkring udviklingen af et offentligt byrum.

Sankt Annæ Projektet omfatter fornyelse af Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Nyhavn Øst, herunder sikring mod hundredårsregn.

Rådgivere

For at sikre sammenhængen i planlægningen i området har Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S, der tegnede Skuespilhuset, og er totalrådgivere på Kvæsthuspladsen og parkeringsanlægget, stået for det overordnede greb ved udformningen af Sankt Annæ Området.

Schønherr Landskabsarkitekter har designet det landskabs- og bylivsmæssige helhedsgreb og er totalrådgivere på Sankt Annæ Projektets projektering og anlæg.
Rambøll er ingeniørrådgivere på projektet.

COWI er bygherrerådgivere med fokus på ”det grønne” og skybrudssikringen.

Emcon er bygherrerådgivere på det samlede projekt.

Børthy og Schriver er byggeledere på projektet.

Der indgås aftale med entreprenør den 18. december 2014.

Anlægsarbejdet går i gang i januar 2015 og afsluttes i maj 2016.

Fakta om forskønnelsen og skybrudssikringen på Sankt Annæ Plads

Sankt Annæ Plads bliver grønnere med smallere kørebaner og bredere midterareal. Fortovene får promenadebredde med plads til udeservering og trærækken forlænges helt ned til Kvæsthusmolen.

I det grønne, forsænkede anlæg kommer der nye staudebede. Der er plads til at gå imellem dem eller slå sig ned. Blå skilla-løgplanter udgør et blomstrende bunddække om foråret.

Trafikdesignet er tilrettelagt efter fodgængere og cyklister. Smalle kørebaner på hver side af pladsen giver sikker trafik og lav fart.

Legepladsen bliver for mindre børn. De store børn og voksne kan udfordre sig selv i aktivitetsområdet ved siden af. Eller de kan sætte sig i en af de mange flytbare stole på pladsen.

Vandet fra ekstreme regnskyl løber i det forsænkede areal mellem træerne og ender i underjordiske rør, før det løber ud i havnen.

Fakta om Kvæsthusgade

Kvæsthusgade bliver en attraktiv forbindelsesvej mellem Nyhavn og Kvæsthusmolen for fodgængere og cyklister. Der bliver plantet en række træer i den ene side, som dels skal forskønne gaden, men træerne får også en rolle i forhold til at afhjælpe ekstrem nedbør: Træerne plantes i forsænkninger i vejbelægningen, hvor store mængder vand kan samle sig i åløb og ledes mod havnen. Mellem rækken af nye træer bliver der anlagt cykelparkeringspladser.

Fakta om Nyhavn Øst

Den østlig del af Nyhavn bliver renoveret i stil med resten af Nyhavn. Der skabes mulighed for udeservering, når parkeringspladserne bliver nedlagt. Granitbelægningen møder Kvæsthuspladsens belægning i mørk, rillet beton ved 71 Nyhavn Hotel.

Samlede budget

Projektet kommer til at koste ca. 130 millioner kroner.
Historiske fakta om Sankt Annæ Plads
Under pladsen lå indtil 1750 et kanalanlæg
De to rækker træer blev plantet i 1852. De er siden blevet skiftet i 1910 og 1993
Pladsen skulle oprindeligt have krydset Bredgade og fortsat helt til Store Kongensgade. Det markeres i dag af en rytterstatue af Christian d. X, som blev opstillet ved Bredgade i 1954.