x

Stor indvielsesdag i København: Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet

Pressemeddelelse 29. juni 2016

København fik i dag, onsdag den 29. juni, hele to nye smukke pladser med plads til liv og leg for alle, et nyt klimatilpasningsanlæg og et state-of-the-art parkeringsanlæg.

Det blev officielt fejret i dag mellem kl. 13.00-15.00, da Danmarks kulturminister, Københavns overborgmester og Realdanias administrerende direktør indviede Kvæsthusmolen og det underliggende p-anlæg. Efterfølgende indviede Københavns teknik- og miljøborgmester, HOFORs administrerende direktør, Jeudans administrerende direktør og Realdanias administrerende direktør Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Nyhavn Øst.

Arrangementet startede foran Kvæsthusmolens scenetårn med taler, balloner og underholdning ved Det Kongelige Teater. Herefter gik alle fremmødte ned i det underjordiske p-anlæg, hvor der var forfriskninger, biludstilling og musik, inden arrangementet endte på Sankt Annæ Plads med taler og endnu flere balloner. Pladserne er nu behørigt indviet og hele dagen frem til kl. 21.00 i aften er der underholdning, aktiviteter og udstillinger i området.

På Kvæsthusmolen bød Kvæsthusselskabets direktør Ole Bach velkommen og introducerede kulturminister Bertel Haarder som første taler.

Kulturminister Bertel Haarder siger om Kvæsthusprojektet:

”Det smukke skuespilhus fortjener en smuk plads. Og ligesom teatret og kulturen samler os om fælles oplevelser, så vil pladsen her samle os. Kvæsthusmolen bliver et samlingspunkt, ikke bare for københavnerne, men for alle der kommer til byen. Her er lys og luft, mad og drikke – og åndelig føde til alle. Teatret vil spille en særlig rolle. Nogle gange går man ind i teatret. Andre gange kommer teateret ud på pladsen på de små scener.”

Efter kulturministeren talte overborgmester Frank Jensen. Han sagde blandt andet:

”København vokser i disse år. Med Kvæsthusmolen har vi skabt et nyt flot og attraktivt rekreativt område midt i byen, helt tæt på vandet og mange af Københavns største attraktioner. Gennem konstruktivt samarbejde mellem alle involverede er det lykkedes at tænke byrum, klimasikring og parkering sammen til en flot løsning af høj kvalitet. Jeg er sikker på, at Kvæsthusmolen hurtigt vil blive et tilløbsstykke og et mødested for både københavnere og byens gæster.”

Sidste taler på podiet var administrerende direktør i Realdania, Jesper Nygård. Han sagde:

”I dag fejrer vi Københavns nye, storslåede og eventyrlige byrum, som fremover bliver et centralt omdrejningspunkt for et væld af aktiviteter og oplevelser – både på land og vand. Kvæsthusmolen ligger midt i byen og helt ned til vandet, og herfra kan drømmene nu tage på langfart – på alle tider af året – og med bilen godt opbevaret i det unikke, treetagers p-anlæg under pladsen, som vi også åbner i dag. Kæmpe tak til alle, som har været med til at skabe dette fantastisk flotte resultat.”

Kulturminister, overborgmester og Realdanias administrerende direktør kappede herefter snoren til 1.000 blå- og sølvfarvede balloner. Efterfølgende sang Det Kgl. Teaters Operakor, og et optog af udklædte folk kom ud på molen. Gæsterne til indvielsen blev af koret og de mange udklædte ledt ned i p-anlægget, hvor der var forfriskninger, og mere musik. Efterfølgende gik alle fremmødte op ad rampen til p-anlægget for at deltage i indvielsen af Sankt Annæ Projektet. På en talerstol på Sankt Annæ Plads fik først teknik- og miljøborgmester Morten Kabell ordet.

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell sagde:

”Sankt Annæ Plads er blevet skybrudssikret, så regnen bliver opmagasineret på pladsen og bliver ført udenom kloakken og direkte i havnen, hvor det ikke kan gøre skade. Og her er samtidig blevet grønnere, så det ikke bare er en skybrudsløsning, der står og venter på at det regner. Nu er der skabt plads til liv. Skabt plads til, at Sankt Annæ kan bruges som det centrale byrum, det er. Sankt Annæ Plads kommer til at tjene som eksempel på, hvordan vi gør byen vandtæt.”

HOFORs administrerende direktør, Lars Therkildsen sagde:

”Som byens forsyningsselskab plejer vi at holde os diskret under jorden med vores mange rør og ledninger. Denne gang har vi lavet en regnvandsflod, som holder byen tør. En løsning, som er langt mere spændende – og billigere - for byen end et underjordisk betonrør. Men mindst lige så effektiv. Vores nye byflod kan nemlig skaffe byen af med tusindvis af liter vand på få sekunder.”

Jeudans administrerende direktør, Per W. Hallgren sagde:

” Med en så omfattende del af koncernens investeringer placeret i København, så er det oplagt for os at bidrage til projekter, som er med til at gøre byen mere attraktiv og samtidigt er til glæde for vores kunder, som har valgt at drive deres virksomheder eller bosætte sig i byen.” 

Realdanias administrerende direktør, Jesper Nygård sagde:

”Den nye indretning og forskønnelse af Sankt Annæ Plads har givet nyt liv til en historisk plads i København, som længe mest har været for biler. Nu er der igen bedre plads til mennesker og det aktive byliv. Trafik flowet i området er forbedret, og samtidig har projektet sikret områdets beboere, brugere og bygninger mod skybrud. En stor tak til alle, som har gjort dette muligt og medvirket til at gøre det til virkelighed.”

Herefter kappede de fire talere snoren til endnu 1.000 balloner – denne gang var det grønne og sølvfarvede balloner. Kvæsthusselskabets direktør Ole Bach fik det sidste ord, og så kunne folkefesten på Kvæsthus- og Sankt Annæ Plads tage sin begyndelse.

På Sankt Annæ Plads har mange af de erhvervsdrivende bidraget til at gøre indvielsesdagen til en festlig dag. Foreningen Ofelia Plads har sammen med Kvæsthusselskabet arrangeret indvielsesfesten og den efterfølgende folkefest på Kvæsthusmolen.

Fremadrettet er det Foreningen Ofelia Plads, som vil afvikle og koordinere arrangementer på Kvæsthusmolen. Du kan læse mere om Foreningen Ofelia Plads og de mange aktiviteter der kommer i løbet af året på www.ofeliaplads.dk, #ofeliaplads og www.facebook.com/ofeliaplads

 

Kort om Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet

Kvæsthusprojektet består af to delprojekter – hhv. pladsen og det underjordiske parkeringsanlæg. På pladsen har Kulturministeriet/Det Kongelige Teater været bygherre, mens Kvæsthusselskabet var bygherre for det underjordiske parkeringsanlæg. Kvæsthusprojektet har kostet ca. 700 mio. kr. Kvæsthusprojektet er betalt af Realdania.

Sankt Annæ Projektet er blevet til i et partnerskab mellem Københavns Kommune, HOFOR og Realdania. Det samlede projekt koster ca. 120 millioner kroner, hvoraf skybrudssikringen koster ca. 45 millioner kroner. Parterne har finansieret projektet sammen med følgende donorer: Jeudan, Oticon Fonden, Lauritzen Fonden, Augustinus Fonden og 15. juni Fonden. Anlægsarbejdet har været koordineret og gennemført af Sankt Annæ Selskabet, som er ejet af Realdania By og Byg.

 • Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S, der tegnede Skuespilhuset, er også arkitekterne bag Kvæsthusmolen og parkeringsanlægget.

  Fakta om Kvæsthuspladsen

 • Den nuværende Kvæsthusmole er 320 meter lang og 50 meter bred.
 • Molen består mest af opfyld fra 1800-tallet.
 • Bolværket, der er fra 1938 og 1968, er blevet fornyet i forbindelse med anlæg af pladsen.
 • Kvæsthusbassinet er ca. 8 meter dybt og kan tage imod store skibe.
 • Kvæsthuspladsen (Ofelia Plads) strækker sig fra spidsen af Kvæsthusmolen i nord, rundt om Skuespilhuset og til Nyhavn i syd, og er i alt 450 meter lang.

  Fakta om det underjordiske parkeringsanlæg

 • Parkeringsanlægget er indrettet i tre etager under Kvæsthusmolen.
 • Anlægget rummer 500 personbiler.
 • Anlægget er lyst, trygt og let at orientere sig i, og der er et forbindelsesrum, der strækker sig i hele parkerings-anlæggets længde i tre etagers højde. Et enestående rum.
 • I forbindelsesrummet findes også de rullende trapper mellem etagerne.
 • Nedkørslen til anlægget er anlagt på Sankt Annæ Plads ud for Kvæsthusbassinet.

  Fakta om organisering og parterne bag

 • Kvæsthusselskabet A/S er den forretningsmæssige og juridiske enhed bag parkeringsanlægget.
 • Kvæsthusselskabet A/S er etableret som et datterselskab til Realdania By og Byg.
 • Kulturministeriet/Det Kongelige Teater var bygherre på pladsprojektet.
 • Kvæsthusselskabet A/S var bygherre på parkeringsanlægget.
 • Kvæsthusselskabet A/S stod for byggerierne som blev koordineret af en styregruppe med repræsentanter fra Realdania og Kulturministeriet/Det Kongelige Teater.
 • COWI var ingeniører på projekterne.
 • NCC var entreprenører på byggegruben og råhuset.
 • Wicotec Kirkebjerg A/S var entreprenør på teknik.
 • Jakon A/S var entreprenør på komplettering.
 • Norisol var entreprenør på pavillonerne.
 • Aarsleff var entreprenør på belægningen på pladsen, bolværket og kyssetrappen.
 • Chriscoating var entreprenør på epoxygulvet i parkeringsanlægget.

  Fakta om økonomi

 • Kvæsthusprojektet består af to delprojekter – hhv. pladsen og det underjordiske parkeringsanlæg. På pladsen har Kulturministeriet/Det Kgl. Teater været bygherre, mens Kvæsthusselskabet var bygherre for det underjordiske parkeringsanlæg.
 • Kvæsthusprojektet har kostet ca. 700 mio. kr. Kvæsthusprojektet er betalt af Realdania.

  Fakta om Foreningen Ofelia Plads

 • 20. april 2015 stiftede Realdania, Kulturministeriet/Det Kongelige Teater og Jeudan Foreningen Ofelia Plads. Foreningens formål er at fremme og understøtte bylivet på Kvæsthusmolen. De primære opgaver består i selv, og i samarbejde med andre, at udvikle, planlægge, afholde og finansiere arrangementer og andre aktiviteter.
 • Foreningen Ofelia Plads vil fastlægge årsprogrammer for aktiviteterne på Kvæsthusmolen, så stedet året rundt udgør et rum for offentligt samvær og fællesskab med kultur. Molen skal blive et sted, som brugerne søger hen til. Både for at opleve det bedste af Københavns kulturliv, men også for at finde fred og ro til at slentre en tur med familien, kæresten eller venner.
 • Idéen er at fortsætte det gode partnerskab og formalisere det i en form, der peger fremad. Selvom foreningen bliver drevet af partnerne, skal bylivet udformes i dialog med brugerne og institutionerne i området.
 • Aktiviteterne bliver blandt andet finansieret af Jeudan og af Realdania, der de første tre år giver et økonomisk tilskud. Det Kongelige Teater forpligter sig ved at arrangere mindst 10 forestillinger/aktiviteter om året på molen. Foreningen vil også tage imod eksterne ansøgninger og kunne opkræve leje til kommercielle aktiviteter.

 

Yderligere oplysninger

Kommunikationskonsulent Heidi Meier Bach, Kvæsthusselskabet, tlf.: 26 80 35 03

Direktør Ole Bach, Kvæsthusselskabet, tlf.: 21 57 53 97

Sankt Annæ Projektet omfatter forskønnelse og skybrudssikring af Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Nyhavn Øst.

Sankt Annæ Projektet er blevet til i et partnerskab mellem Københavns Kommune, HOFOR og Realdania.

Det samlede projekt har kostet ca. 120 millioner kroner, hvoraf skybrudssikringen har kostet ca. 45 millioner kroner. Københavns Kommune har bidraget med 36 millioner kroner, HOFOR har bidraget med 46 millioner kroner og Realdania har bidraget med 12 millioner kroner.

Parterne har finansieret projektet sammen med en række private donorer, og anlægsarbejdet har været koordineret og gennemført af Sankt Annæ Selskabet, som er ejet af Realdania By og Byg. 

De private donorer er følgende og har bidraget med følgende:
Oticon Fonden har bidraget med 10 millioner kroner
Jeudan har bidraget med 5 millioner kroner 
Lauritzen Fonden har bidraget med 5 millioner kroner
Augustinus Fonden har bidraget med 4 millioner kroner
15. juni Fonden har bidraget med 2 millioner kroner

Sankt Annæ Projektet er således løftet af et fornyende offentlig privat samarbejde omkring udviklingen af et offentligt byrum. 

Sankt Annæ Selskabet A/S hører under Kvæsthusselskabet A/S, som igen er et datterselskab til Realdania By og Byg.

Sankt Annæ Selskabet har været bygherre for anlægsarbejdet i Sankt Annæ Projektet. 

Fakta om Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Lundgaard & Tranberg Arkitekter beskæftiger sig med udvikling og realisering af projekter indenfor arkitektur, by- og landskabsplanlægning samt produktdesign.
Gennem deltagelse i konkurrencer og realisering af byggerier indenfor en bred vifte af opgavetyper, har tegnestuen i mere end 20 år positioneret sig som en af Danmarks mest anerkendte og prisvindende arkitektvirksomheder.
Desuden har tegnestuen løbende medvirket til forskningsprojekter og forsøgsbyggeri i samarbejde med førende videnscentre, blandt andet om proces- og produktudvikling i byggesektoren og om bæredygtigt boligbyggeri.
Lundgaard & Tranberg Arkitekter er kendt for nyskabende, original arkitektur, og for evnen til samarbejde og ledelse i forbindelse med realisering af byggeri. 
Tegnestuens arbejder har vundet adskillige nationale og internationale priser, og er publiceret i bøger og førende fagtidsskrifter verden over.

På Kvæsthusprojektet arbejder Lundgaard & Tranberg Arkitekter sammen med Julie Kierkegaard A/S Landskabsarkitekter.
 

Fakta om COWI

COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem deres unikke 360°-løsninger. COWI har eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi. 
Med kontorer over hele verden trækker COWI på deres globale tilstedeværelse og lokalkendskab, når de løser projekter i hele verden. COWI har mere end 80 års erfaring i rådgivningsbranchen, og er førende på sit felt. 
COWI har i et tæt samarbejde med Kvæsthusselskabet og øvrige rådgivere varetaget de ingeniørrelaterede forhold omkring Kvæsthusprojektet. Fra de tidligste faser af processen med konceptstudier og fysiske forundersøgelser har COWI tilvejebragt det tekniske beslutningsgrundlag for den samlede proces. 
Kvæsthusprojektets tekniske udfordringer ligger også indenfor andre fagdiscipliner. Der bygges dybt i umiddelbar nærhed af havneløb og andre bygninger, og anlæggets unikke placering har krævet specielle undersøgelser vedrørende udbredelse af støj og vibrationer, grundvandsmæssige forhold og tilstandsvurderinger. I den forbindelse har COWI trukket på en bred vifte af tværfaglige specialister.Fakta om EMCON

EMCON er en uafhængig rådgivningsvirksomhed, der løser opgaver for bygherrer, lejere og investorer i alle byggefaser.
EMCON tror på, at en succesfuld proces kræver beslutningskraft og fokus på den strategiske sammenhæng mellem teknik, organisation, økonomi og jura. 
Målet for EMCON er altid at give rådgivning med personlighed og faglig tyngde.
EMCON har siden 1967 ydet rådgivning fra A til Z i anlægs- og byggeprojekter. 
Virksomheden sikrer, at projektet kommer godt fra start og styrker projektets gennemførelse med processtyring, projektledelse og overvågning. I konfliktsituationer kan vi træde til og sikre løsninger og fremdrift via professionel konflikthåndtering. 
EMCON lægger vægt på, at vores kunder altid modtager kompetent, engageret og ikke mindst personlig rådgivning.
Medarbejderteamet hos EMCON forener en bred vifte af kompetencer, der kombinerer teknik med jura, økonomi og organisation. Virksomheden tror på, at god rådgivning bygger på evnen til at se en sag fra flere vinkler.
EMCONs medarbejdere har alle en både grundig og bred uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig baggrund.

Fakta om Børthy・Schriver

Børthy・Schriver er en uafhængig rådgivningsvirksomhed, der har speciale i byggeledelse og byggestyring under udførelsen af alle typer byggerier, uanset om det er nybyggeri, renovering eller et anlægsprojekt.

Børthy・Schriver har en bred viden inden for koordinering og styring af de arkitektmæssige fag, idet alle ansatte har en håndværksmæssig baggrund. Derudover besidder vi en specialviden omkring de mere komplekse tekniske installationer indenfor El anlæg, såsom CTS, IBI/ABA/AIA/ADK og ITV installationer tillige med varme, ventilation og køl, hvilke anlæg der typisk, økonomisk set, udgør en større og større del af den samlede byggesum. Vi yder altid en 100% loyal indsats overfor vores kunder uanset projektets størrelse. Vores succeskriterie består altid i at overholde bygherrens ønsker til kvalitet, økonomi og tidsramme. Børthy・Schriver udfører også sikkerhedskoordinering (B) og herunder udarbejdelse af kortfattet, overskuelig plan for sikkerhed og sundhed (PSS), sikkerhedsrunderinger og udarbejdelse af detaljerede byggepladsplaner for alle typer byggerier.

 

Fakta om NCC

NCC Building i Danmark er en del af den nordiske entreprenørkoncern NCC, der er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur. NCC Building i Danmark beskæftiger sig med alle former for byggeri – herunder nybyggeri og renovering – samt projektudvikling.
NCC har en vision om at forny branchen og sikre ekstraordinære bæredygtige løsninger. Det skal ske på baggrund af en videreudvikling af vores eksisterende styrker og kompetencer, en bred geografisk tilstedeværelse og en stor ekspertise inden for bygge- og anlægsmarkedet. 
NCC Building i Danmark har i forbindelse med Kvæsthusprojektet stået for det forberedende arbejde med omlægning af ledningsnettet på Sankt Annæ Plads samt for projekteringen af byggegruben på selve molen.
NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry og NCC Infrastructure. I 2015 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte.

Fakta om Aarsleff

Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Vi omsætter for 10,3 milliarder kroner om året – heraf en tredjedel i udlandet. Koncernen er organiseret i selvstændige, konkurrencedygtige afdelinger og datterselskaber med hver deres særlige kompetencer. Vi fokuserer på at integrere specialentreprenørkompetencer på tværs af koncernens forretningsenheder til samlede ydelser med en høj grad af egenproduktion. Vi kalder det One Company, og det er udtryk for, at vi søger og udnytter synergier. Vi har kompetencer på højt internationalt niveau, og det er vores speciale at planlægge og gennemføre store komplekse projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri. Vi er specialister i havne- og vandbygning, banearbejder, etablering af havmølleparker og udførelse af teknikentrepriser. Vi er markedsførende med en international profil inden for pælefundering og opgravningsfri rørfornyelse, hvor vi søger og udnytter fordelene ved industrialisering. Aarsleff-koncernen beskæftiger 4.900 medarbejdere.
Kvæsthusprojektet er gennemført i et One Company samarbejde, forankret i sektionen for Havne- og Vandbygning og i tæt samarbejde med afdelingerne for Fundering og Infrastruktur, hvilket har sikret en høj faglighed og egenproduktion gennem hele udførelsen. 

Fakta om Jakon A/S

Jakon A/S er et familiejet aktieselskab, der blev etableret i 1978. I dag har Jakon A/S 300 medarbejdere fordelt på 6 entrepriseafdelinger, eget snedkerværksted, Service og driftsafdeling samt IN-SIGN akustikløsninger. Jakon arbejder målrettet på at være en attraktiv arbejdsplads, og har således 100 fastansatte svende på funktionærlignende vilkår samt 25 lærlinge, som alle er yderst motiverede og engagerede i den enkelte byggesag.
Vi udfører alle typer af opgaver indenfor total-, hoved-, stor- og fagentrepriser, og vores opgaver omfatter nybyggeri, ombygning og renovering, inventar og produkter, samt fredet og bevaringsværdigt byggeri. Vores kunder er professionelle bygherrer i den offentlige og private sektor.
Jakon A/S råder over eget moderne, miljøvenligt snedkerværksted, som er ordreproducerende og udfører såvel hånd- som maskinfremstillede specialopgaver, delopgave i forbindelse med renoveringer samt servicerer vores byggepladser. 
Service og drift arbejder i fag- og hovedentrepriser, og opgaverne omfatter vedligeholdelse, reparationer og ombygninger. Service og drift tilbyder endvidere rådgivning om drift og vedligehold.

Fakta om Wicotec Kirkebjerg A/S 

Wicotec Kirkebjerg A/S (WK) er en af Danmarks førende teknik- og anlægsentreprenører. WK har en omsætning på over 1.5 mia. kr. og beskæftiger over 1100 medarbejdere landet over. Mange års erfaring, innovativ tilgang og et betydeligt kompetencespektrum skaber grundlag for en bred vifte af fagområder, hvor vi udfører projekter fra projektering, planlægning, udførelse, servicering og facilitering. WK er en del af Aarsleff-koncernen, og sammen med vores datterselskaber E.klink og Danklima har vi afdelinger i Aarhus, Kolding, Osted, Odense, Skovlunde og Taastrup.  

Fakta om Chriscoating 

Chriscoating A/S er et af Danmarks ældste entreprenørfirmaer med speciale i fugefrie gulvløsninger. I forbindelse med Kvæsthus projektet har Chriscoating A/S stået for epoxybelægningerne med indbygget membran som sikrer en tæt, fleksibel og langtidsholdbar belægning. 

Chriscoating udfører belægninger i Acryl, epoxy og PU i ind -og udland. Vi løser et meget bredt spænd af belægningsopgaver og har blandt andet været med på følgende opgaver:

Kvæsthusprojektet, Cirkelbroen, Inderhavnsbroen, Cykelslangen og CPSC Landbohøjskolen.

Chriscoating arbejder i tæt dialog med bygherrer, ingeniører og arkitekter for at finder de rette visuelle - og tekniske løsninger. Ligesom en stærk daglig projektledelse i sparring med bygherre sørger for at forventningsafstemme og sikre at de forventede resultater opnås.
 

Fakta om Norisol

Norisol A/S er en førende service- og entreprenørvirksomhed inden for energi, industri, marine og byggesektoren i Norden. Vi leverer konkurrencekraftige totalløsninger, som bl.a. reducerer energiforbruget og nedbringer den globale opvarmning.
Vi arbejder offshore og onshore inden for olie- og gasindustrien, på skibsværfter, raffinaderier og kraftværker. Vi har også specialiseret os indenfor medicinalindustrien, levnedsmiddelindustrien og bygge- og anlægsbranchen.
Norisols kernekompetencer er inden for isolering, stilladser, facadekontrakter og overfladebehandling. Øvrige forretningsområder er asbestsanering, indretning og aptering. Disse entrepriser tilbydes som fag-, hoved- og totalentrepriser.
Facadeopgaver er et væsentligt forretningsområde for Norisol A/S – lige fra renovering og beklædning af gamle facader og bygninger til nye større facadeentrepriser i såvel bolig- som erhvervssegmentet samt levering af alle typer nøglefærdige bygninger. 
Norisol har bygget de 10 flotte tombakbeklædte pavilloner i Kvæsthusprojektet.


Sankt Annæ Plads:

Fakta om Schønherr 

Schønherr A/S er en af Skandinaviens største planlægnings- og landskabstegnestuer. Gennem mere end 30 år har Schønherr stået for præcis og kunstnerisk formgivning af offentlige uderum i hele Danmark. Blandt mange projekter kan vi nævne Bertel Thorvaldsens Plads, forpladsen til Østre Landsret og Ribe Domkirkeplads som eksempler på byrumsprojekter, hvor fornemmelse for rum og en klar kunstnerisk vision går hånd i hånd.
Schønherr arbejder generelt med opgaver af høj kompleksitet, hvor netop det enkle og poetiske hovedgreb er med til at sikre langtidsholdbare, sociale og bæredygtige uderum. 
I de senere år har arbejdet med regnvandshåndtering og det vi kalder blå/grønne løsninger spillet en hovedrolle i mange af vore byrumsprojekter - således også i projektet til Sankt Annæ Plads. Målet er hver gang, at forene det visionære med det pragmatiske og på den måde skabe selvfølgelige, historisk forankrede og overbevisende byrum med naturlig og integreret klimasikring.
Schønherr har i dag af omkring 55 medarbejdere og løser opgaver over hele Danmark fra vores kontorer i Aarhus og København.

Fakta om Rambøll

Rambøll er en af Nordens største rådgivningsvirksomheder og beskæftiger over 13.000 medarbejdere i 35 lande. Vi lægger vægt på lokal erfaring kombineret med en global videnbase, og vi stræber altid efter at levere inspirerende og præcise løsninger, der gør en ægte forskel for vores kunder, slutbrugere og samfundet som helhed. Rambølls globale vanddivision har over 700 dedikerede medarbejdere, der arbejder med nogle af verdens mest ambitiøse og innovative projekter inden for afvanding, klimatilpasning og blågrøn infrastruktur, hvor håndtering af vand sammentænkes med rekreative løsninger. 
Rambøll har i samarbejde med Schønherr været ingeniørrådgiver på skybrudssikringen af Sankt Annæ Plads. Rådgivningen har omfattet design af det omfattende afvandingssystemet på overfladen og under jorden.  

Fakta om Zacho-Lind

Zacho-Lind A/S er et 100 % danskejet entreprenørfirma, som siden grundlæggelsen i 1934 er vokset til at være en velkonsolideret virksomhed med ca. 200 ansatte. Zacho-Lind udfører anlægsopgaver i hoved-, total- og underentreprise for både private og offentlige bygherrer, fortrinsvis i hovedstadsområdet og på Sjælland. 

Virksomhedens størrelse betyder, at Zacho-Lind har kapacitet til at løfte selv store og komplekse entrepriser, som eksempelvis skybrudssikringen af Sankt Annæ Plads, hvor Zacho-Lind er hovedentreprenør på udførelsen.    

Zacho-Linds kerneopgaver ligger inden for anlægsarbejder, betonarbejder og anlæg af forsyningsledninger. Eksempelvis har Zacho-Lind udført renoveringen af Nørrebrogade og Istedgade og ombygger i øjeblikket Frederikssundsvej og Vigerslev Allé i København. Zacho-Linds betonafdeling udfører komplekse pladsstøbte betonopgaver og broarbejder. Senest har Zacho-Lind opført to stibroer ved Rødbyhavn, som led i forberedelserne til byggeriet af Femern-forbindelsen, samt en sti-bro ved Husum station. I øjeblikket lægger Zacho-Lind desuden fjernvarme til et stort område i Lyngby og vedligeholder gasnettet i hele København.

Ud over at udføre klimasikringsopgaver deltager Zacho-Lind i et udviklingssamarbejde om at afprøve løsninger og metoder til at aflede regnvandet, f.eks. fra lokale villaveje. 

Fakta om billedkunstner Eva Koch

Billedkunstneren Eva Koch arbejder rumligt med skulptur, videoinstallation og lyd.
Eva Kochs skulpturer relaterer sig i skala til menneskets eget kropslige nærvær. Mest udtalt er Jordskulpturen i Esbjerg, der er skabt i samarbejde med landskabsarkitekten S. Høyer og består af 800.000 kubikmeter jord. Jordskulpturen er et klart landemærke i det Vestjyske landskab.
Et tilbagevendende tema i Eva Koch's videoværker er det anonyme individ set fra et kollektivt perspektiv. Eva Koch arbejder ofte stedspecifikt og interaktivt. Tematisk kredser hendes værker især omkring kommunikation og det fælles menneskelige. Fortalt i et sanseligt enkelt sprog, hvor billede og ord er hinandens forlængelser.

Fakta om HOFOR

HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. HOFOR leverer vand og bortleder spildevand i København og en række kommuner i hovedstadsområdet. Desuden forsyner vi København med fjernvarme, bygas og fjernkøling – og er i gang med at bygge vindmøller i og uden for København. HOFOR er også en central aktør, når det handler om at beskytte byområdet mod skybrud og klimaforandringer. Sammen med Københavns Kommune og andre kommuner i hovedstadsområdet er vi i gang med at bygge en lang række anlæg, der skal sikre, at vandet bliver ført væk fra boliger og erhvervsbygninger. Vi bygger skybrudstunneler, skybrudsriste, underjordiske opsamlingsbassiner, udløb til havnen og mange andre store og små projekter, der bidrager til at mindske risikoen for oversvømmelser.


Fakta om Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) har ansvaret for at drifte og udvikle byen til gavn for borgere, brugere og erhvervsliv. Ca. 2.200 medarbejdere fokuserer dagligt på at sikre, at byen er et rent, grønt og rart sted med en høj livskvalitet, et stort potentiale for økonomisk vækst og et sundt miljø. Det indebærer blandt andet at holde byens gader rene, at passe og pleje byens de grønne områder, sørge for at veje og pladser er i god stand og sikre at infrastrukturen er intakt, så biler, cykler og fodgængere nemt kan komme igennem i byen. Derudover arbejder TMF kontinuerligt på at udvikle byen, så Købehavn også i fremtiden vil være en levende by, der har kant – og en ansvarlig by, der tager hånd om de udfordringer, som en øget befolkningsvækst og klimaforandringerne giver byen.

Yderligere oplysninger

Kommunikationskonsulent Heidi Meier Bach, Kvæsthusselskabet, tlf.: 26 80 35 03
Direktør Ole Bach, Kvæsthusselskabet, tlf.: 21 57 53 97