x

Markant Kedelcentral i Spinderihallerne bliver innovationscenter

Pressemeddelelse 18. november 2011

Kedelcentralen i Spinderihallerne i Vejle skal nu omdannes til et Center for Designdreven Innovation. Der bliver plads til godt 30 små, kreative virksomheder i den markante industribygning fra 1940, der bliver revitaliseret med bidrag fra Realdania på knap 29 mio. kr.

Ambitionen er, at det nye Center for Designdreven Innovation skal rumme innovative virksomheder, der forener kreativitet og design med forretningsforståelse og godt købmandskab. Samtidig skal centret i Kedelcentralen være et visuelt vartegn for iværksætteri i Vejle og hele regionen.

Kedlen skal bidrage til et tættere samarbejde mellem private og offentlige virksomheder og videninstitutioner om konkrete innovationsprojekter lige fra kommerciel produktudvikling til design af offentlig service og velfærdsydelser.

Dermed bygger Kedelcentralen videre på succesen fra selve Spinderihallerne, som siden 2010 har fungeret som et unikt innovationsmiljø i krydsfeltet mellem kultur og erhverv - alt sammen i et unikt, historisk industrikompleks.

Spinderihallerne huser i dag godt 50 kreative virksomheder, kulturinstitutioner og foreninger, konferencefaciliteter og en udviklingsenhed for Vejle kommune, der faciliteter samarbejde mellem forskellige aktører og kommunale forvaltninger. Succesen er så massiv, at der er venteliste på at få en kontorplads i de rå industriomgivelser.

Behov for mere plads

Senest har projektet Designandelen øget behovet kraftigt for flere kvadratmeter til Spinderihallerne. Designandelen er et regionalt udviklingsprojekt, der styrker samarbejdet mellem kreative, små virksomheder og offentlige og private virksomheder og brug af design i offentlige og private virksomheder.

Derfor har Vejle Kommune taget initiativ til en fase 2 af Spinderihallerne gennem at skabe et Center for Designdreven Innovation, som skal have base i den gamle Kedelcentral, der ligger i tilknytning til det store industrikompleks.

Skitseforslag

I dialog med Vejle Kommune og Realdania har schmidt/hammer/lassen nu udarbejdet et forslag til, hvordan Kedelcentralen kan genanvendes og indrettes til iværksætterbrug. Tanken er at bevare bygningens oprindelige rå udtryk og karakter. Blandt andet skal bygningens kedel fortsat fungere som centralt omdrejningspunkt. Samtidig tilføjes nye elementer, der understreger Kedelcentralens nye funktion og understreger dens status som vartegn og fyrtårn. For eksempel forhøjes bygningen med en "lanterne".

Desuden har schmidt/hammer/lassen udarbejdet et forslag til bearbejdning af arealerne ved bygningen, så der skabes sammenhæng med Spinderihallerne og boligkvarterer og stier omkring den.

De første virksomheder forventes at kunne flytte ind i Kedelcentralen i 2013.

Borgmester i Vejle, Arne Sigtenbjerggard siger: "Projektet i "Kedlen" skal skabe et centrum for designdrevet og tværfaglig innovation, hvor design spiller sammen med teknisk snilde, forretningsforståelse og godt købmandskab. Jeg synes, det er fantastisk, at vi nu kan videreudvikle Spinderihallerne og byens erhvervspolitik," siger Arne Sigtenbjerggaard.

Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler, siger: "Spinderihallerne er et fornemt eksempel på, hvordan man kan anvende et markant industriområde til nye formål. Hallerne er blevet en dynamo for udvikling og vækst i Vejle og "trekantsområdet", og det vil vi gerne være med til at understøtte med det nye center i Kedelcentralen og derved give plads til flere kreative iværksættere. Schmidt/hammer/lassens forslag er rigtig spændende, og det fører det arkitektoniske koncept fra Spinderihallerne videre."

Fakta

· Spinderihallerne er bygget i 1860'erne som bomuldsspinderi og var i begyndelsen af 1900-tallet med til at gøre Vejle til en industriel foregangsby i Danmark.

· I 2003 indledte Vejle kommune og Realdania et samarbejde om genanvendelse af det historiske industrikompleks, og i juni 2010 blev Spinderihallerne indviet som et nyt centrum for iværksættere, der arbejder i krydsfeltet mellem kultur og erhverv. I 2011 nominerede Ugebrevet Mandag Morgen Spinderihallerne til VæXtfaktorprisen.

· Kedelcentralen er bygget i 1940. Bygningens samlede areal bliver i en revitaliseret udgave godt 1.200 kvadratmeter. Der bliver plads til 30 små virksomheder.

· Vejle Kommune er bygherre på Center for Designdreven Innovation, som skal huses i Spinderihallernes Kedelcentral.

· schmidt/hammer/lassen har udarbejdet et skitseforslag til projektet. Godkendelse af det endelige projektforslag for omdannelsen af Kedelcentralen sker i samarbejde med Realdania. Vejle Kommune står for driften af det kommende center. schmidt/hammer/lassen var også arkitekter på omdannelsen af Spinderihallerne.

· Realdania har bidraget med i alt 70,7 mio. kr. til revitaliseringen af det historiske bygningskompleks Spinderihallerne.