x

Vejles historiske spinderihaller genopstår som dynamo for kunst, kultur og kreative erhverv

Pressemeddelelse 11. januar 2005

Vejles fortid, nutid og fremtid mødes i det historiske industrikompleks Spinderihallerne. Engang var de gamle haller dynamo for byens udvikling, og nu kommer de igen til at spille en afgørende rolle for både kulturen og erhvervslivet. Vejle Kommune iværksætter et projekt, der vil sikre rige udfoldelsesmuligheder til både det professionelle og folkelige kulturliv i Spinderihallerne. Projektet, der er budgetteret til knap 100 mio. kr., gennemføres i partnerskab med Fonden Realdania, der bidrager økonomisk med 36 mio. kr.

Spinderihallerne er et historisk industrikompleks, der i over 100 år har været ”hjertet” i Vejles historiske arbejderkvarter, Vestbyen. Bygningerne udgør 13.000 m2 og repræsenterer et bredt udvalg af klassiske industrielle bygninger med bl.a. karakteristiske shedtage og buehaller opført i perioden 1890 til 1960. En del af komplekset, der er omgivet af boligområder og grønne anlæg, er bevaringsværdigt.    

I dag er livet i bygningerne stort set forsvundet, og de står som en lukket enklave i byen. Med revitaliseringen af komplekset vil Spinderihallerne åbne sig mod byen og de historiske bygninger danne rammen om et nyt indhold. Spinderihallerne vil igen summe af liv og være en drivkraft i Vejles ”grønne kulturstrøg”.    

Kulturinstitutioner som Vejle Museum og egnsteatret Teater Trekanten flytter til de renoverede haller, der også skal rumme BIZ-ArT-projektet. BIZ-ArT er nedsat af Vejle Erhvervsråd med støtte fra Kulturministeriets provinspulje som et projekt i krydsfeltet mellem kunst og erhverv. Projektet skal bl.a. være med til at skabe op mod 80 arbejdspladser til professionelle kunstnere, kunsthåndværkere, kreative virksomheder og iværksættere.  

Som Vejles nye samlingssted for brede, folkelige arrangementer vil det gamle industrianlæg omfatte en multihal til udstillinger, koncerter m.m. Her bliver også plads til café, mødelokaler, byens amatørteaterscene, en bokseklub og aktiviteter for Vejles seniorer.  

Selve udarbejdelsen af den endelige strukturplan for de fremtidige Spinderihaller bliver baseret på en international arkitektkonkurrence.  

”Vi er utroligt glade for, at Realdania går ind i vores projekt”, siger en både stolt og tilfreds Vejle-borgmester, Flemming Christensen, ”- Vi glæder os meget til at realisere projektet sammen med Realdania. Deres bidrag - økonomisk, vidensmæssigt og prestigemæssigt - vil være med til at løfte, hjælpe og sikre, at renoveringen gennemføres, og at de mange spændende idéer nu vil kunne udfoldes til gavn for udviklingen i Vejle”.  

”Spinderihallerne har potentialet til at blive et demonstrationsprojekt for, hvordan et historisk industrikompleks - i en nutidig anvendelse og i arkitektonisk harmoni med de karakteristiske bygninger - kan spille sammen med og integreres i byens fremtidige udvikling.”, udtaler direktør Hans Peter Svendler, Realdania. 

For yderligere oplysninger

Borgmester i Vejle Flemming Christensen, Tlf. 76 44 44 04 - 20 42 44 93

Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, Tlf: 70 11 66 66