x

26 projekter viser nye veje for mere livskvalitet i yderområderne

Pressemeddelelse 23. januar 2014

Sejerø skal udvikles til et sted for nytænkende udvikling af natur, kultur og historie med udgangspunkt i en nedlagt landbrugsejendom. Det traditionsrige Fanø Bad skal genoplives og igen gøre øen til ét af danskernes foretrukne feriesteder. Og en ny markedsplads i Nakskov skal sælge lokale fødevarer og forbedre byens image. Sådan lyder visionerne bag tre af i alt 26 projektidéer, som nu modtager støtte til videreudvikling gennem Stedet Tæller – Realdanias kampagne for yderområderne. Projekterne er udvalgt blandt 88 ansøgninger – og hver på deres måde, viser de nye veje til lokal udvikling og bedre livskvalitet i yderområderne.

Danskerne er på vej væk fra yderområderne. Job og uddannelsesmuligheder forsvinder, og særligt de unge rejser med. Lige nu befinder yderområderne sig midt i en historisk omstilling. En omstilling, som kræver nytænkning, men også rummer nye muligheder. Selvom befolkningen i stigende grad rykker sammen om de store byer, betyder det nemlig ikke, at yderområderne ikke har noget at byde på. Tværtimod.

26 steder, der tæller
Da Stedet Tæller, Realdanias kampagne for yderområderne i sommer efterlyste gode idéer til projekter, der kan bidrage til at skabe mere livskvalitet i Danmarks yderområder, valgte 88 ildsjæle, kommuner og turismeerhverv at byde ind. Og bunken af ansøgninger bekræfter, at initiativlyst og lokale samarbejder hører blandt yderområdernes allerstørste potentialer.

Med støtte fra et fagligt rådgivningspanel har Realdania nu udvalgt 26 projektidéer, som hver modtager mellem 50.000 kr. og 125.000 kr. – alt efter projektets størrelse og kompleksitet – til videreudvikling. Og efterfølgende vil op mod halvdelen af de 26 projektidéer i løbet af efteråret 2014 få tildelt midler til realisering.

”I Realdania tror vi på, at særlige steder og herlighedsværdier kan udnyttes til at hæve livskvaliteten for de lokale beboere og den rekreative værdi for os alle. At det kan lykkes, har ildsjæle og kommuner allerede bevist mange steder – og forhåbentlig er der nu flere gode eksempler på vej. Det har været opløftende at læse de mange idérige og engagerede projektforslag,” siger Karen Skou, der er programchef i Realdania.

Unikke steder – lokal opbakning
Nye oplevelsesmuligheder i Hirtshals’ rå industrihavn. Bedre adgang til naturen ved det lille, bornholmske fiskerleje, Listed.  Omdannelse af vandtårnet i nordjyske Tårs og meditative vandreruter på Møn.

De udvalgte projektforslag spænder vidt, men hver især er de eksempel på, hvordan man kan aktivere et særligt sted:

”De udvalgte projektforslag har det til fælles, at de aktiverer unikke steder til gavn og glæde for både beboere og besøgende. Projekterne er kendetegnet ved stærke lokale samarbejder på tværs af ildsjæle, kommuner og erhvervsliv, ligesom projekterne forholder sig til lokale strategier og visioner. Dermed er forudsætningerne til stede for, at projekterne kan fungere som drivkraft for udviklingen og skabe positiv forandring – også på den lange bane,” understreger Karen Skou.

FAKTA

De udvalgte projekter er:

Jylland

Solnedgangspladsen
I Gammel Skagen ønsker projektgruppen at skabe en robust, stillisteret menneskeskabt solnedgangsplads i klitterne.

Oplevelseshavnen – det sorte tårn i Hirtshals
Dette projekt skal understøtte det upolerede, industrielle havnemiljø i Hirtshals og skabe nye oplevelser, blandt andet ved at opføre et nyt udsigts- og formidlingstårn.

Matchmakingzone Klitmøller
Gruppen bag Matchmakingzone Klitmøller ønsker at etablere et netværks- og erhvervsudviklingssted, hvor beboere og brugere kan mødes.

Mors på kanten
Lokale ildsjæle ønsker at etablere servicestationer på Mors’ mange havne, hvor det bliver muligt at leje f.eks. cykler og kanoer og skræddersy en afvekslende tur på kanten af øen.

Limfjordsteatret – et teater i udvikling
Opførelsen af et Limfjordsteater skal samle lokale frivillige på Mors og forene kultur, sport og uddannelser på ét sted.

Landsbyen de 7 sogne
Ved at stå sammen, ønsker landsbyerne Karby, Redsted, Torf og Hvidbjerg at skabe en superlandsby, bl.a. gennem genanvendelse af tomme ejendomme.

Stinesminde Havn
Ved Mariager Fjord ønsker Stinesminde Borgerforening at forbedre Stinesminde Havn ved iscenesætte den som ramme om rekreative aktiviteter.

Tårs Vandtårn
Med dette projekt skal det undersøges, hvordan Tårs Vandtårn kan aktiveres som udsigtspunkt og vartegn for byen, og som et uformelt, udendørs aktivitetsrum.

Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand
På Djursland skal Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand genetablere stedets oprindelige værdier og landskabsarkitektoniske intentioner.

Ålbæk Strandpark
Bedre adgangsforhold, nye stisystemer og en opførelsen af ’strandparkstation’ skal revitalisere Ålbæk Strand og gøre den til løftestang for bedre livskvalitet.

Porten til Skjern Å
En fælles indgang og en række innovative formidlingstiltag kan aktivere Skjern Ådal.

Fra rekreation til rekruttering i Ringkøbing
Lokale iværksættere og kommune ønsker at skabe indbydende rammer for højtuddannede ved at etablere et erhvervskollegium i en historisk bygning.

Revitalisering af Fanø Bad
Fysisk bearbejdning og strategisk planlægning skal revitalisere den historiske promenadekultur ved Fanø Bad og styrke naturen.

Porten til Vesterhavet
Et nyt samlingssted skal bidrage til at fastholde turismen i Søndervig og genskabe fokus på det, der i første omgang tiltrak besøgende til den vestjyske badeby.

Fyn og øer

Kulturmejeriet
I den nordfynske by Morud har en lokal forening og ejendommens ejer taget initiativ til at omdanne det næsten 100 år gamle Rue Mejeri til et kulturelt center.

360 grader havn og bælt – molehovedet i Assens
En ny gangsti og udsigtsplatform skal være med til at udvikle Assens Havn som ramme om rekreative aktiviteter.

Fra benzin- til badehus på Ærøskøbing Strand
Lokal projektgruppe ønskerat genanvende Ærøskøbing Havns gamle benzinhus til omklædningsrum, toilet, bad og sauna.

Sjælland og øer

Camønoen
Lokale ildsjæle på Møn vil skabe en vandre/pilgrimsrute, der kan koble øens forskellige oplevelser og aktører sammen og give nye oplevelsesmuligheder.

Marebjerg Gård
Dette projekt kan gøre den nedlagte landbrugsejendom, Marebjerg Gård, til nyt samlingspunkt af høj arkitektoniske, lokalhistorisk og bæredygtig kvalitet.

Lolland-Falster

Synliggørelse af Søbred og historisk kirkemiljø i Maribo
Landskabelig bearbejdning kan skabe bedre forbindelser mellem Maribos markante historiske arv og naturherligheder - og dermed aktivere byens største potentialer.

Markedsplads og torvehal i Nakskov
Visionen i Nakskov er udvikling af en smukt udformet markedsplads, som understøtter salg af Lollands mange fødevarespecialiteter og styrker byens image.

Landbolyst tæller for Fejø
To lokale ildsjæle ønsker at gendanne det historiske hotel, Landbolyst, som omdrejningspunkt for overnatninger, møder og sociale kulturelle aktiviteter på Fejø.

Røgerier i Langø
Målet for dette projekt er opførelsen af to nye røgerier, som skal støtte op om Langøs turisme og produktion af kvalitetsfisk.

Bornholm

Linjer i Landskabet
Regionskommune og lokale foreninger ønsker at formidle Aakirkebys geologiske og kulturhistoriske fortælling gennem bl.a. nye stiforløb, guidede ture og udsigtsposter.

Udsigts- og rasteplads ved Listed havn
I samarbejde med kommunen vil den lokale borgeforening etablere en udsigtsplatform og trappe, der forbinder strand og vand med klippekystens stier.

Maritimt multihus og identitetsskabende oplevelseslandskab i Snogebæk
Bornholms Regionskommune vil aktivere kulturhistorien i Snogebæk Havn gennem et nyt maritimt multihus med værksted- og opbevaringsfaciliteter, bad og sauna samt formidling af byens redningstjeneste.

Se alle kampagnens projekter på stedet-tæller.dk