x

Ejerslev Havn indvies - Mors’ flotteste naturhavn

Pressemeddelelse 13. maj 2015

Torsdag den 14. maj indvies den nye Ejerslev Havn. Nye tiltag og opgradering af det eksisterende havnemiljø giver nu god adgang og fantastiske rammer for en bred målgruppe af sejlere, turister, lokale og skoler til en af Danmarks flotteste naturhavne. Ejerslev Havn er et af de udvalgte projekter i Realdanias
yderområdekampagne, ”Stedet Tæller”.

Indvielsen af den nye Ejerslev Havn begynder kl. 13.00, hvor borgmester Hans Ejner Bertelsen indvier området og klipper den traditionelle snor over. Herefter er der blandt andet taler, musik og smagsprøver på fjordens rigdom.

Det er forventningen, at projektet vil være med til at skabe øget aktivitet i og omkring Ejerslev Havn og have en afsmittende effekt på det øvrige Mors.

Ejerslev Havn blev indtil 2006 brugt som havn til småbåde. I 2006 blev lokale ildsjæle enige om, at området kunne blive til et endnu mere attraktivt område at opholde sig i. Derfor dannede de Ejerslev Havneforening, og siden har de lokale ildsjæle brugt flere tusinde frivillige timer på at udvikle havneområdet. Først blev molerne udbygget, havnen uddybet og herefter er der lavet en række faciliteter: bålhus, toiletter, udstilling, badebro, små havnehuse med bad, toiletter, vaskerum, flere bådpladser, stisystem, overdækkede spisepladser, udekøkken, renovering af de gamle havnehuse, nyt havnehus og meget andet.

Det er Ejerslev Havneforening og Morsø Kommune, som står bag projektet. Det projekt, der nu indvies, omfatter et nyt, stort hus på havnen. Huset kan bruges til møder, undervisning, spisning, udlejning til fester og meget mere. Desuden er de gamle huse på havnen blevet renoveret, og der er lavet et nyt stisystem og nye havnehuse.  Det nye spisested bestyres fremover af Rebwar Bayazidi, og her kan man fremover blandt andet købe is, mad og forskellige drikkevarer.

Citater:

Formand for Havneforeningen Ivar Søndergaard udtaler: ”Vi ser frem til, at dette fantastiske område bliver brugt endnu mere af turister, lokale, sejlere, familier samt alle andre. Vi ønsker at dele området med alle, der har interesse for Limfjorden samt flotte geologiske formationer. Bygningerne og naturen kommer til at udgøre et stort aktiv for alle på og uden for Mors”.

Den ansvarlige for Molermuseet Henrik Madsen udtaler: ” Det er dejligt, at vi får så gode forhold i Ejerslev Havn. Jeg ser frem til at vise turister mv. det specielle landskab, der er blevet foldet af isens enorme kræfter og gemmer på en fantastisk verden af velbevarede fossiler af fisk, fugle, skildpadder, insekter og planter, som levede for 55 millioner år siden.”

Turistchef Bente Kristensen udtaler: ”Ejerslev Havn, omringet af natur i verdensklasse, er et af de smukkeste steder på Mors, som vi ynder at vise frem. Det nye hus på havnen er medvirkende til, at rammerne nu også er perfekte som opholds/madsted for busselskaber, skoler mfl. hvilket ofte efterspørges. Vi vil gøre vort til, at endnu flere turister besøger Ejerslev Havn.”

Projektchef i Realdania Karen Skou udtaler: ”Udviklingen af Ejerslev Havn er et godt eksempel på, hvordan man kan bruge et områdes særlige naturkvaliteter til at skabe mere liv og aktivitet – til gavn for både lokale og besøgende. Det er rigtig positivt, at aktive borgere i så høj grad er en del af havneprojektet.”

Siden 2009 er der i alt brugt 7-8 mio. kr. (eksklusiv moms) til opgradering af havnen. Det samlede budget for delprojektet, der indvies den 14. maj, er 2,8 mio. kr. Bidragsyderne er Morsø Kommune (500.000 kr.) EU-midler søgt gennem Fiskerilag Nord (500.000 kr.), Lag Thy-Mors (439.000 kr.) og Realdania ved kampagnen ”Stedet Tæller” (1,2 mio. kr.). Herudover har frivillige brugt mange tusinde timer på arbejde på havnen.

 

Realdania har gennem kampagnen ”Stedet tæller” støttet renoveringen af de gamle bygninger samt nybyggeriet af havnehuset. ”Stedet Tæller” støtter frem til 2016 konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområderne. Realdania har afsat i alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter samt afsat midler til formidling af viden og inspiration til aktører i yderområder.