x

Byrumsprojekt indvies ved Fanø Bad

Pressemeddelelse 9. juni 2017

Fredag den 16. juni inviterer Fanø Kommune til officiel indvielse af det nye byrum ved Fanø Bad. Projektet er gennemført som en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Med nye belægninger har Fanø Bads centrale områder langs med hovedstrøget gennem kystbyen fået et kvalitetsløft. Fortovet i beton er erstattet af en ny promenade og nye pladser, som indbyder til sommerlige ophold og ferieliv. Og der er plantet klitbede, som skal minde feriegæsterne om, at de er ankommet til Vesterhavet og give dem et nyt point de vue til andet end asfalt og parkeringspladser.

Projektet er ført ud i livet som en del af Stedet Tæller. 

"Projektet viser, hvordan man kan genopfinde de særlige kvaliteter på Danmarks første internationale badested. I Realdania glæder vi os til at se, hvordan det færdige resultat vil styrke Fanø Bad som en endnu stærkere destination i de kommende år," siger Lars Autrup, projektchef i Realdania.

Fanø Bad har dermed fået muligheden for en ny start og dette skal fejres med indvielsen den 16. juni.

"Tak til de mange, som har bidraget med tid og kræfter samt stor tålmodighed. Vi håber nu, at de mange også har lyst til at komme og fejre indvielsen sammen med os den 16. juni," udtaler Erik Nørreby, borgmester på Fanø.

Projektet skal vise vejen

Fanø Bad har fået en ny belægning i teglklinker, som er helt dets egen, og et nyt møblement med belysningsmaster i egetræ, samt bænke og trapper til ophold for gæsterne og leg for de mindste.

Formålet med projektet er at aktivere områdets turismepotentiale ved at udvikle, formidle og synliggøre stedets kulturarv, identitet og byggede miljø. Gennem et kvalitetsløft er ønsket at genskabe den promenadekultur, der engang var kendetegnende for Fanø Bad.

"Fanø Kommune har i dette projekt valgt at gå forrest i at igangsætte en tiltrængt forskønnelse af byrummet, nu håber jeg at de private investeringer vil følge trop, og samlet set skabe den udvikling, der skal til," udtaler Erik Nørreby, borgmester på Fanø.

Alle interesserede er velkomne til indvielsen

Indvielsen er fredag den 16. juni kl. 15.00 - 16.30. Det finder sted Strandvejen 52, Fanø Bad, 6720 Fanø.

Borgmester Erik Nørreby og projektchef ved Realdania Lars Autrup holder de officielle indvielsestaler, hvorefter snoren klippes og stedet nye byrum erklæres åben og klar til brug.

Pressemeddelelsen er udsendt af Fanø Kommune. 

Det fysiske greb

  • Et arkitektonisk kvalitetsløft skal genopfinde byen gennem nyfortolkning af promenadekulturen.
  • Det sker ved hjælp af et nyt byrum, der fungerer som et samlende element – blandt andet ved hjælp af en teglstensbelægning, som binder området visuelt sammen.
  • Derudover anlæggelse af en mindre opholdsplads.

Hvorfor

For at genopfinde og genskabe den klassiske kystbys identitet gennem et arkitektonisk løft og dermed styrke feriedestinationen.

Resultat og afledte effekter

Byrummet er blevet forskønnet i højere kvalitet ved Fanø Bad. Formålet er at aktivere områdets turismepotentiale ved at udvikle, formidle og synliggøre stedets kulturarv, identitet og byggede miljø.

Rådgiver

Via en konceptkonkurrence er MASU PLANNING, EVERYDAY STUDIO og Jesper Kongshaug udvalgt som rådgivere. Aticon ApS Rådgivende Ingeniører er underrådgivere. Skælskør Anlægsgartnere er entreprenør.

Økonomi

Samlet budget 4,49 mio. kr. Heraf 3,14 mio. kr. fra Stedet Tæller og 1,35 mio. kr. fra Fanø Kommune mfl. Udover den del af projektet, der vedrører Stedet Tæller, Støtter Statens Kunstfond udvikling af nye byrummøbler.

Om kampagnen Stedet Tæller

Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområderne.
www.stedet-tæller.dk