x

Nu indvies oplevelsesbæltet i Jyske Aas

Pressemeddelelse 23. juni 2015

Formidling af unik natur, geologi og kulturhistorie omkring højderyggen Jyske Aas. Det er tanken bag projekt Oplevelsesbæltet Jyske Aas, der indvies torsdag d. 25. juni. Projektet er en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller, som støtter stedbundne potentialer i Danmarks yderområder.

Den kuperede landskab i Jyske Aas, Østvendsyssel er Europas nordligste højderyg, formet af is og vand for omkring 12.000 år siden. Området er fredet og forbundet med en 30 kilometer lang sti mellem Dronninglund og Østervrå.

Nu markedsføres området omkring Jyske Aas som ét samlet oplevelsesbælte, hvor der er noget at opleve året rundt som turist og besøgende. Indvielsen fejres med en bustur langs ruten torsdag d. 25. juni.

Bag idéen står cirka 100 lokale, organisationer og frivillige, som vil udvikle de nye tilbud i en række netværks- og arbejdsgrupper. Oplevelsesbæltet baseres på de muligheder, aktiviteter og aktører, som allerede eksisterer på stedet. Konkret består projektet af tre ting: Stjernepladser, der tager imod de besøgende og leder dem ud i området. Enkle informationsstandere, der kort fortæller om den særlige natur, områdets kulturhistorie og hvilke organisationer og frivillige, som er aktive i det specifikke område. Endelig skal der etableres fysiske og digitale netværk, som skal styrke organiseringen mellem de forskellige aktører.

Projekt engagerer lokale aktører

Projektet er en del af kampagnen Stedet Tæller, og det viser, hvordan lokale udbydere af oplevelser sammen kan skabe nye turistoplevelser. Samtidig viser projektet, hvordan selv mindre, fysiske tiltag kan understøtte lokalt engagement og handlekraft.  Da projektet om Oplevelsesbæltet startede for et par år siden, var der nedgang i befolkningstallet i området. I dag er kurven knækket. Det skyldes ikke alene dette projekt, men det skønnes, at Oplevelsesbæltet og aktiviteten omkring projektet har været med til at skabe grobund for en optimisme, som nu kan spores flere andre steder i lokalområdet.

Projektchef i Realdania, Karen Skou siger: ”Jyske Aas er et godt eksempel på et projekt med stærk lokal forankring. Det er også positivt, at Oplevelsesbæltet hænger sammen med den regionale turismestrategi i Nordjylland. Og så er det dejligt at se, hvor meget ildsjæle kan sætte skub i, hvis de formår at invitere mange med og skabe en fælles retning.”

Projektleder på Oplevelsesbæltet Hans Jørgen Melvej siger: “Med projektet ville vi styrke de kvaliteter, der gør vores område til noget særligt: Naturen og kulturen. Nu har vi fået skabt et bælte af oplevelser, som allerede har genereret en del interesse, og som vi forventer får stor betydning for turismen i vores område fremover”.

Projekt Oplevelsesbæltet Jyske Aas har modtaget 3 mio. kr. fra Realdania ud af et samlet budget på 11 mio. kr.

Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der frem til 2016 støtter konkrete, fysiske
projekter i Danmarks yderområder. Det er formålet, at kampagnens projekter skal være
med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke
livskvaliteten i yderområderne. Realdania har afsat i alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete,
fysiske projekter samt afsat midler til formidling af viden og inspiration til aktører i yderområder.

Læs mere og se de øvrige støttede projekter på www.stedet-tæller.dk