x

Kom tæt på Furs natur

Pressemeddelelse 17. november 2015

Fur har fået en ny stirute, hvor man fra tre udsigtspunkter kan opleve Knudeklinten og de spektakulære molergrave. Den 20. november indvies projektet, der er blevet til som en del af Realdanias kampagne for yderområderne, Stedet Tæller.

Genopdag Fur med ny arkitektur


Furs op mod 40 meter høje molerklinter falder sirligt i svungne lag. Lagene afslører øens særlige geologi. Hvert år besøger et par hundredetusinde turister øen, hvor der til daglig bor godt 900 mennesker. De besøgende kommer blandt andet for at opleve Knudeklinten, øens smukke natur og de karakteristiske molergrave. Nu giver en ny stirute med tre udsigtspunkter undervejs mulighed for at komme helt tæt på moleret, som har formet Fur gennem 50 millioner år.

Ejer af Fur Bryghus, Mildred Fog siger: Knudeklinterne står sammen med de gamle råstofgrave som majestætiske figurer i landskabet, og får os til at stoppe op med eftertænksomhed. Det glæder mig meget, at Realdania har set Fur og Knudeklinterne som et ’Sted der tæller’, og vi vil – i samarbejde med museumsafdelingen på Fur - formidle projektet og stedet bredt, så mange vil kunne opleve Furs unikke potentialer.


Lavmælt besøgssted højner oplevelsen


Projektet er ét af i alt 10 projekter, som gennemføres på særlige steder i den danske natur. Alle projekter indgår i Realdanias kampagne Stedet Tæller, og projektet på Fur gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen. Målet er at skærpe oplevelsen af hvert sted gennem små, enkle arkitektoniske greb af høj kvalitet.

”Naturen er ét af yderområdernes allervigtigste potentialer. Men et potentiale, som kan udnyttes langt bedre end i dag. Projektet på Knudeklinten på Fur er et glimrende eksempel på, hvordan man kan skabe et nyt besøgssted, som på lavmælt og respektfuld vis højner oplevelsen af det, der er hovedattraktionen, nemlig naturen,” siger Christian Andersen, programchef i Realdania.

Tegnestuen LETH & GORI har sammen med norske Reiuld Ramstad Arkitekter tegnet de tre udsigtsplatforme, som er udført i cortenstål og inspireret af de mikroskopiske kiselalger - også kaldet diatoméer – som er hovedbestanddelen i moleret. Projektet har derfor fået navnet Diatoméer.

Alle er velkomne til indvielsen, der finder sted fredag den 20. november kl. 13 på Knudeklinten. Ud over den officielle snorreklipning vil der være rundvisning i området ved projektets arkitekter, fossiljagt ved klinterne samt lokale føde- og drikkevarer serveret af Fur Bryghus.

De enkelte diatoméer fremstår som fritliggende objekter i landskabet forbundet af trampestier. Projekterne har en form, materialitet og lethed der refererer til de mikroskopiske diatoméer som er hovedbestanddelen i moleret. Diatoméerne inviterer de besøgende til at opleve særlige steder i landskabet og skaber mulighed for forskellige grader af ophold i landskabet.

Diatomé 1 bringer den besøgende ud på kanten af molergraven og giver mulighed for at opleve moleret på gravens nordlige langside. Diatomé 2 bringer den besøgende op langs den vestlige side af molergraven og ud over kanten af graven hvor moleret kan opleves på tættere hold og skalaen på graven og landskabet bliver tydelig. Diatomé 3 på knudeklintens top inviterer den besøgende til at træde et par trin op og opleve de spektakulære molerskrænter samt en panoramisk udsigt over Fur og Limfjorden.

Projektet på Knudklinten på Fur er udviklet af en international rådgivergruppe bestående af LETH & GORI (totalrådgiver), Reiulf Ramstad Arkitekter, Buro Happold og Anne Tietjen.

Projektets partnerkreds er: Realdania, Naturstyrelsen, Skive Kommune og grundejer Mildred Fog fra Fur Bryghus.

Sammen med ni andre særlige steder i det danske landskab blev området omkring Knudeklinten på Fur udvalgt i 2012 gennem Realdanias kampagne Stedet Tæller. Alle 10 projekter gennemføres som en del af Realdanias kampagne for yderområderne, Stedet Tæller, under fokusområdet Steder i landskabet.

På hvert af de 10 steder udvikles enkle, arkitektoniske greb, som skal højne og skærpe oplevelsen af naturen. Projektet på Fur, som har fået navnet Diatoméer, indvies som det første.

 1. Råbjerg Mose
  Primær ejer: Naturstyrelsen
  Partnerkreds: Realdania og Naturstyrelsen
 2. Rubjerg Knude
  Primær ejer: Naturstyrelsen og Hjørring Kommune
  Partnerkreds: Realdania, Hjørring Kommune, Naturstyrelsen og Danmarks Naturfond
 3. Hanstedreservatet
  Primær ejer: Naturstyrelsen
  Partnerkreds: Realdania, Naturstyrelsen, Nationalpark Thy og Thisted Kommune
 4. Stevns Fyr
  Primær ejer: Naturstyrelsen og Stevns Kommune
  Partnerkreds: Realdania, Stevns Kommune og Naturstyrelsen

 5. Ballum Sluse
  Primær ejer: Digelaget for Ballum-Astrupdiget
  Partnerkreds: Realdania, digelaget for Ballum-Astrupdiget, Tønder Kommune, Nationalpark Vadehavet
 6. Filsø
  Primær ejer: Naturstyrelsen og Aage V. Jensens Fonde Partnerkreds: Realdania, Naturstyrelsen og Aage V. Jensens Fonde
 7. Tipperne Fuglereservat
  Primær ejer: Naturstyrelsen
  Partnerkreds: Realdania og Naturstyrelsen
 8. Kalø Slotsruin
  Primær ejer: Naturstyrelsen
  Partnerkreds: Realdania, Naturstyrelsen og Nationalpark Mols Bjerge
 9. Hammersholm Helleristningsfelt
  Primær ejer: Naturstyrelsen
  Partnerkreds: Realdania, Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen

Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der frem til udgangen af 2016, støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Formålet er, at kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de særlige potentialer, som knytter sig til det enkelte sted.

Kampagnens fokusområde, Steder i landskabet, gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen. Formålet er at vise, hvordan man med et minimum af indgreb kan formidle natur gennem besøgssteder af høj arkitektonisk kvalitet. Gennem en ekspertdrevet proces er udvalgt 10 særlige steder i den danske natur, hvor fysiske indgreb skal skabe kontakt mellem menneske og natur.

Realdania har afsat 33 mio. kr. til realisering af ankomst- og formidlingsfaciliteter, forstået som små, præcise arkitektoniske greb, der skal forbedre oplevelsen af naturen.

Stedet Tællers to øvrige fokusområder Mulighedernes Danmark og Kvalitet i kysternes turistbyer støtter derudover konkrete, fysiske projekter i yderområderne.