x

Danmarks første regionale madkulturhus åbnet

Pressemeddelelse 7. maj 2015

I dag blev Danmarks første regionale madkulturhus ved Melstedgård uden for Gudhjem indviet. ”gaarden – Bornholms madkulturhus” bliver et nyt, kulinarisk mødested og en anderledes turistattraktion - og centrum for udvikling af bornholmske fødevareprodukter. Huset er blevet til i samarbejde med øens fødevareerhverv og er et af de udvalgte projekter i Realdanias kampagne ”Stedet Tæller”.

”gaarden – Bornholms madkulturhus” er det nye udgangspunkt for bæredygtig fødevare- og madkulturel udvikling på Bornholm - i samspillet mellem borgere, turister og erhverv. Madkulturhuset bliver samtidig et nationalt fyrtårn for at udveksle viden om og debattere regional mad og madkultur. På den måde vil madkulturhuset bygge bro mellem fortidens traditioner og den levende madkultur anno 2015.

Madkulturhuset, Frilandsmuseets køkkenhave, møllen, fiskelejet og den store gårdbutik bliver dermed én fysisk og sanselig helhed, hvor man kan undersøge og udvikle metoder til at formidle regional madkultur. Som besøgende bliver der mulighed for at smage de færdige produkter, men madkulturhuset formidler også måltidets historie. Hvad enten den begynder på Bornholm eller i Sønderjylland. Dét skal give de besøgende lyst til at udforske deres egen, regionale madkultur.

Selve Melstedgård fortsætter sine aktiviteter som levende landbrugsmuseum. Med madkulturhuset skabes nu yderligere muligheder for aktiviteter, der peger ind i fremtiden, og som tiltrækker mennesker, der måske ellers ikke ville lægge vejen forbi Melstedgård.

”gaarden – Bornholms madkulturhus” er resultatet af et bredt anerkendt behov for at forstærke markedsføringen af danske regioner som madkulturelle destinationer.

Direktør for Bornholms Museer, Jacob Bjerring Hansen siger: ”På Bornholm har vi en stærk regional madkultur og stærke madtraditioner, men vi har også behov for at forny os. Med madkulturhuset vil vi skabe et kulinarisk mødested og en attraktion, der sætter fokus på råvarerne, teknikkerne, måltidet og udvikling af nye fødevareprodukter. En attraktion, der både kommer turister, fødevarevirksomheder og øens beboere til gode.”

Karen Skou, projektchef i Realdania siger: ”På Bornholm er den veludviklede madkultur et vigtigt stedbundet potentiale. Allerede i dag er øen leverandør af højkvalitetsfødevarer. Med madkulturhuset får Bornholm et nyt, dynamisk mødested i en smuk, arkitektonisk ramme. Det er et super flot hus og en vellykket, moderne fortolkning af bindingsværkhuset, som passer rigtig fint til netop dette sted. Både arkitektur og indhold trækker på stedets potentialer, og kan samtidig skabe en udvikling, der rækker ud over det nære lokalsamfund.” 

Økonomi:
”gaarden – Bornholms madkulturhus” har et samlet budget på 11 mio. kr.

Bidragsydere:
- Realdania, kampagnen ”Stedet Tæller”
- Bornholms Vækstforum (EU’s Regionalfond)
- Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter (EU pulje til udvikling af arbejdspladser i landdistrikterne) - Sparekassen Bornholms Fond og Brdr. Larsens Legat til etablering af et madkulturhus i tilknytning til Bornholms Museums landbrugsmuseum, Melstedgård.

Samarbejdspartnere:
Bornholms Museum gennemfører projektet ”gaarden - Bornholms madkulturhus” sammen med Bornholms Landbrug, Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur, Campus Bornholm, Horesta Bornholm, Destination Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen.

Arkitekt:
Entasis

Om ”Stedet Tæller”:
”Stedet Tæller” er en Realdania-kampagne, der frem til 2016 støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområderne. Realdania har afsat i alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter samt afsat midler til formidling af viden og inspiration til aktører i yderområder.