x

Ny adgang til Rubjerg Knude

Pressemeddelelse 21. maj 2015

Snart bliver det muligt at besøge Rubjerg Knude Fyr og komme op i tårnet. Projektet er ét af 10 projekter, som Realdania gennemfører sammen med Naturstyrelsen, og som skal skabe bedre adgang til særlige steder i det danske landskab.

Hvert år besøger godt 200.000 mennesker Rubjerg Knude klit. Her ligger også Rubjerg Knude Fyr, som i mange år ikke har været i funktion på grund af sandet, der år for år æder sig ind i landskabet og dækker fyret, så kun tårnet er synligt. I øjeblikket er det ikke muligt at komme op i fyrtårnet, og inden for de næste 15 år vil tårnet desuden uundgåeligt styrte i havet. Dermed går besøgsmuligheden helt tabt.

Realdania har sammen med Naturstyrelsen udvalgt Rubjerg Knude som ét af i alt 10 særlige steder i det danske landskab, som nu udvikles med forskellige, mindre tiltag, der skal gøre det lettere at besøge dem og opleve naturen, som de ligger i.

Trappe og kalejdoskop

Projektet på Rubjerg Knude skal skabe mulighed for at besøge tårnet, før det styrter i havet. Konkret består det af en ny trappe, som bygges op igennem tårnet til balkonen og et kalejdoskop i menneskestørrelse, der kaster et dansende lyshav inde i tårnet – lige som dengang fyret lyste ud over havet. Derudover bliver parkeringspladserne på stedet forbedret, og der bliver anlagt en ny sti og pilemærker, der leder de besøgende på vej fra parkeringspladsen til fyret.
Powerhouse Company og JAJA Architects har udviklet projektet sammen med Realdania og Naturstyrelsen.

Christian Andersen, programchef i Realdania siger: ”Projektet på Rubjerg Knude er et godt eksempel på, hvordan man midlertidigt og med et minimum af indgreb kan formidle natur og kultur, skabe et besøgssted af høj kvalitet – og samtidig bidrage til at styrke turisme og lokal udvikling i Nordjylland.”

Rubjerg Knude-projektet forventes at blive realiseret i løbet af sommeren 2015.

Projektet på Rubjerg Knude indgår i Realdanias kampagne Stedet Tæller. Frem til 2016 støtter kampagnen konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Projekterne skal være med til at bruge og udvikle de stedsspecifikke potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i Danmarks yderområder.

Som en del af kampagnen har Realdania og Naturstyrelsen under Miljøministeriet udvalgt 10 særlige steder i yderområdernes landskaber. De 10 projekter skal skabe bedre ankomst- og formidlingsfaciliteter på stederne og dermed bedre oplevelser af selve stedet og naturen omkring.

Ud over Rubjerg Knude er udvalgt:

1. Råbjerg Mose
2. Knudeklinten på Fur
3. Hanstedreservatet
4. Stevns Fyr
5. Nationalpark Vadehavet
6. Filsø
7. Tipperne Fuglereservat
8. Kalø Slotsruin
9. Hammersholm

Projektet på Rubjerg Knude har et samlet budget på 4,4 mio. kr.
Realdania støttør projektet med ca. 3,6 mio. kr. Derudover bidrager ENV Fonden og Hjørring Kommune hver med 300.000 kr.