x

11 unikke steder, der tæller i yderområderne

Pressemeddelelse 11. december 2012

Klassiske kystbyer som Løkken, Marielyst og Blokhus genopfinder sig selv som turistdestinationer. Langs Skjern Å er nye oplevelser og formidlingspunkter på vej. Og i Odsherred skal en kommende højderygsti forbinde, formidle og åbne stedets storslåede istidslandsskab. Det er blot nogle af de i alt 11 projekter, som nu modtager i alt 34,8 mio. kr. til realisering gennem Stedet Tæller – Realdanias femårige kampagne, der sigter mod at forbedre livskvaliteten med udgangspunkt i yderområdernes stedbundne potentialer. I løbet af 2013 bliver det igen muligt at byde ind med projektideer.

Danmarks yderområder er rige på smukke og varierede landskaber, udstrakte kyststrækninger, lokalt engagement, ro og plads. Kvaliteter, som har det til fælles, at de ikke kan kopieres, og man ikke finder deres lige i de større byer.

Da Realdania i oktober 2011 lancerede den femårige kampagne Stedet Tæller var det med en invitation til at byde ind med idéer til projekter, som styrker livskvaliteten i yderområderne med udgangspunkt i de unikke kvaliteter og potentialer, som findes her.

Blandt de mere end 120 ideer, som deltog i kampagnens første ansøgningsrunde, valgte Realdania 25 visionsprojekter. Projekterne er siden videreudviklet og konkretiseret, og Realdania har nu - med bidrag fra et fagligt rådgiverpanel - udvalgt i alt 11 projekter til realisering. De udvalgte projekter modtager samlet 34,8 mio. kr. i støtte.

Projekter med potentiale

 Projekterne skaber nye mødesteder, nye oplevelser og løfter kvaliteten af eksisterende destinationer i yderområderne. Men de gør det på vidt forskellige måder. Fra udvikling af Jyske Aas til et fælles ’oplevelsesbælte’ til etablering af et nyt, regionalt madhus på Bornholm og nytænkning af de klassiske kystbysdestinationers kvaliteter.

”Projekterne er lovende bud på, hvordan kulturhistoriske, bygningskulturelle og landskabelige kvaliteter kan aktiveres og udvikles, så de bliver til gavn for mange mennesker og styrker livskvaliteten lokalt. I Realdania glæder vi os til nu at se de mange gode ideer løfte sig fra tegnebrættet og blive til virkelighed,” siger projektleder i Realdania, Karen Skou.

Hun tilføjer: ”Fælles for projekterne er, at de bygger videre på de kvaliteter, som gør det enkelte sted unikt. Yderområdernes mangfoldighed afspejler sig i de mange forskellige projektideer, og samtidig er det opløftende at se, hvordan lokalt engagement og vedholdenhed har båret de indledende visioner tættere på mål.”

Ny ansøgningsrunde på vej

I løbet af 2013 lancerer Stedet Tæller en ny ansøgningsrunde, hvor det igen bliver muligt at byde ind med idéer til projekter, som aktiverer yderområdernes kvaliteter og potentialer.

FAKTA

Om kampagnen Stedet Tæller
Med den femårige kampagne Stedet Tæller viser Realdania nye veje til, hvordan man kan forbedre livskvaliteten i yderområderne med udgangspunkt i de særlige kvaliteter og potentialer, som findes netop her.

Realdania har med kampagnen afsat i alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter, ligesom der er afsat midler til formidling af viden og inspiration til kommuner, turismeerhverv og aktører i yderområder.

Kampagnen har tre fokusområder: Mulighedernes Danmark, Kvalitet i kysternes turistbyer og Steder i landskabet.

De 11 udvalgte projekter knytter sig til de to første fokusområder:

 • Seks projekter er udvalgt inden for fokusområdet Mulighedernes Danmark, der sætter fokus på de stedbundne potentialer som afsæt for bæredygtig udvikling, der kan gavne turisme og lokale borgere
 • Fem projekter er udvalgt inden for fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer, der fokuserer på høj kvalitet i kystbyernes byggede miljø, og på hvordan dette kan gavne turismeudvikling og lokale borgere.

Inden for fokusområdet Steder i landskabet er 10 projekter igangsat gennem en særskilt proces.

Læs mere

www.stedet-taeller.dk

De udvalgte projekter
De udvalgte projekter inden for Stedet Tællers fokusområde Mulighedernes Danmark er: 

 • Bovbjerg Fyr
  Bovbjerg Fyr skal ombygges og indrettes, så bygningen kan bruges til nye aktiviteter og formidlingstilbud. Nyindretning af nord- og sydfløj, café, butik og mødelokaler hører blandt de konkrete tiltag.
 • Arbejdende pumpestationer
  Ringkøbing-Skjern aktiverer en række pumpestationer langs Skjern Å til formidlings- og oplevelsestilbud. Bedre adgang til landskabet er målet for projektet, som omfatter stier, udsigtstårne og genskabelse af et spang over åen.
 • Ejerslev Havn
  Ved Ejerslev Havn skal der skabes bedre adgangsforhold til lagunen og stedets gamle molerskrænter. Projektet omfatter nye stier samt forbedrede faciliteter for formidlingsaktiviteter.
 • Højderygstien
  Arven fra seneste istid er synlig overalt i Odsherred. Med etableringen af en højderygsti skal områdets stedbundne potentialer – istidslandskabet og fortidsminderne forbindes, formidles og tilgængeliggøres.
 • Melstedgård
  Landbrugsmuseet på Bornholm skaber et centrum for regional madkultur i stedets autentiske rammer. Konkret skal der opføres en ny bygning, som kan bruges til at formidle øens fødevarer og madkultur og være mødested for madkulter.
 • Jyske Aas
  Projektet skal samle og formidle natur, geologi og kulturhistorie omkring højderyggen Jyske Aas som et fælles 'oplevelsesbælte'. Projektet skaber netværk mellem de mange lokale aktører og skaber fysiske rammer for udviklingen af nye destinationer, oplevelser og attraktioner.
  De udvalgte projekter inden for Stedet Tællers fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer er:
 • Løkken Moleleje
  I Løkken skal de rekreative muligheder på og omkring byens mole styrkes. Nye stier og mindre tiltag i klitlandskabet er også en del af projektet.
 • Nørre Vorupør
  I nordjyske Nørre Vorupør skal et projekt revitalisere området omkring byens stolthed – landingspladsen. Projektet skal nænsomt renovere og bevare kystfiskeriets bygninger, så de kan bruges til bl.a. formidling.
 • Marielyst
  I Marielyst skal byens torv og strandstrøg forskønnes med bl.a. nye belægninger, belysning og inventar. Projektet bygger videre på en helhedsorienteret udvikling af Marielyst som kystturistdestination.
 • Blokhus
  Jammerbugt Kommune vil genskabe Blokhus Bæk og styrke det fysiske miljø langs forløbet med rydning, stier, ny beplantning og ny belægning. Projektet styrker nogle af byens oprindelige kvaliteter og skaber nye rekreative muligheder i byrummet.
 • Hasmark Strand
  I Hasmark skal en ny strandpark revitalisere strandområdet. Projektet omfatter forbedrede adgangsforhold til stranden og vandet.