x

Åbent hus i Det Moderne Tanghus på Læsø

Pressemeddelelse 21. juni 2013

Det Moderne Tanghus bygger videre på Læsøs flere hundrede år gamle tradition med at anvende tang på tagene. Huset er tegnet af Vandkunsten som et fritidshus, opført i træ og beklædt og isoleret med tang. Det Moderne Tanghus er nænsomt indpasset i landskabet og i smukt samspil med både naturen, de historiske bygninger og Læsøs unikke kulturhistorie.

I anledning af færdiggørelsen af Det Moderne Tanghus på Læsø inviterer Realdania Byg alle interesserede indenfor til åbent hus den 4. juli kl. 13-17. Kom forbi og oplev et tanghus anno 2013.

"Det Moderne tanghus er ikke en efterligning af fortidens byggeskik men en videreudvikling inspireret af Læsøs arkitekturhistorie. Med projektet 'Tanghuse på Læsø' har vi ønsket at sætte fokus på Læsøs enestående tradition med tang som byggemateriale - både det akutte behov for at sikre fortidens arkitektur og det mindst lige så aktuelle behov for at udvikle arkitekturen i en bæredygtig tankegang" udtaler administrerende direktør i Realdania Byg Peter Cederfeld.

Tanghusene på Læsø ligger i landskabet som fysiske vidnesbyrd om den kultur og det liv, der siden 1200-tallet har præget byggetraditionen på den smukke ø. De er håndgribelige eksempler på håndværksmæssige traditioner og erfaringer opsamlet gennem flere hundrede år. Udgangspunktet for Det Moderne Tanghus har været at dykke ned i dette enestående kultur- og arkitekturhistoriske arkiv og anvende fortiden som forlæg for nutidens arkitektoniske løsninger.

Det Moderne Tanghus værner fortidens arkitektur ved fornyelse og udvikling i stedet for simpel efterligning. Ved at anvende tang som byggemateriale i nye huse sikres også tang til tængning af de historiske huse. Samtidig udvikles en arkitektur i harmoni med omgivelserne. Det Moderne Tanghus føjer et nyt kapitel til Læsøs historie og fortællingen om en enestående arkitekturtradition.

Bæredygtighed
"Ved at anvende tang i byggeriet sikrer vi ikke blot, at der fortsat er tang til brug på de historiske huse, vi genintroducerer også et materiale i den moderne byggeindustri, som er både CO2-besparende, miljøvenligt og bæredygtigt i en bredere forstand" udtaler arkitekt og projektleder i Realdania Byg, Jørgen Søndermark.

Når tang i fortiden blev anvendt som byggemateriale, skyldes det, at tang var lige uden for døren, det var gratis, det havde lang levetid, var godt isolerende, naturligt imprægneret mod skadedyr og råd, og så var der meget af det. Netop disse forudsætninger gør tang højaktuelt som byggemateriale set i lyset af nutidens interesse for bæredygtighed. Målet for Det Moderne Tanghus er, at huset skal leve op til de forventelige 2020-krav, og dermed have et ekstremt lavt energiforbrug.
Samtidig har LCA- (livscyklusanalyse) beregninger vist, at huset faktisk har et negativt CO2-aftryk. Den næsten fuldstændige brug af organiske materialer, herunder tang som både isolerings- og tagmateriale, betyder, at der er akkumuleret mere CO2 i huset, end der er udledt i produktion og transport af byggematerialerne.

Et nationalt initiativ
Realdania Bygs projekt med udvikling og bevaring af tanghuse på Læsø indgår i en vifte af eksisterende projekter, som sigter på at sikre overlevelse for de særegne tangtage på Læsø. Initiativet sker i samarbejde med lokale ildsjæle, andre fonde samt Kulturarvsstyrelsen, der alle er involveret i indsatsen for at redde denne ganske enestående del af Danmarks - og verdens - kulturarv.

Fakta

Det Moderne Tanghus bygger videre på Læsøs flere hundrede år gamle tradition med at anvende tang på tagene. Huset er tegnet af Vandkunsten som et helårs fritidshus, opført i træ og beklædt og isoleret med tang. Det Moderne Tanghus er nænsomt indpasset i landskabet og i smukt samspil med både naturen, de historiske bygninger og Læsøs unikke kulturhistorie.

I anledning af færdiggørelsen af Det Moderne Tanghus på Læsø inviterer Realdania Byg alle interesserede indenfor til åbent hus den 4. juli kl. 13-17. Kom forbi og oplev et tanghus anno 2013.

"Det Moderne tanghus er ikke en efterligning af fortidens byggeskik men en videreudvikling inspireret af Læsøs arkitekturhistorie. Med projektet 'Tanghuse på Læsø' har vi ønsket at sætte fokus på Læsøs enestående tradition med tang som byggemateriale - både det akutte behov for at sikre fortidens arkitektur og det mindst lige så aktuelle behov for at udvikle arkitekturen i en bæredygtig tankegang" udtaler administrerende direktør i Realdania Byg Peter Cederfeld.

Tanghusene på Læsø ligger i landskabet som fysiske vidnesbyrd om den kultur og det liv, der siden 1200-tallet har præget byggetraditionen på den smukke ø. De er håndgribelige eksempler på håndværksmæssige traditioner og erfaringer opsamlet gennem flere hundrede år. Udgangspunktet for Det Moderne Tanghus har været at dykke ned i dette enestående kultur- og arkitekturhistoriske arkiv og anvende fortiden som forlæg for nutidens arkitektoniske løsninger.

Det Moderne Tanghus værner fortidens arkitektur ved fornyelse og udvikling i stedet for simpel efterligning. Ved at anvende tang som byggemateriale i nye huse sikres også tang til tængning af de historiske huse. Samtidig udvikles en arkitektur i harmoni med omgivelserne. Det Moderne Tanghus føjer et nyt kapitel til Læsøs historie og fortællingen om en enestående arkitekturtradition.

Bæredygtighed
"Ved at anvende tang i byggeriet sikrer vi ikke blot, at der fortsat er tang til brug på de historiske huse, vi genintroducerer også et materiale i den moderne byggeindustri, som er både CO2-besparende, miljøvenligt og bæredygtigt i en bredere forstand" udtaler arkitekt og projektleder i Realdania Byg, Jørgen Søndermark.

Når tang i fortiden blev anvendt som byggemateriale, skyldes det, at tang var lige uden for døren, det var gratis, det havde lang levetid, var godt isolerende, naturligt imprægneret mod skadedyr og råd, og så var der meget af det. Netop disse forudsætninger gør tang højaktuelt som byggemateriale set i lyset af nutidens interesse for bæredygtighed. Målet for Det Moderne Tanghus er, at huset skal leve op til de forventelige 2020-krav, og dermed have et ekstremt lavt energiforbrug.
Samtidig har LCA- (livscyklusanalyse) beregninger vist, at huset faktisk har et negativt CO2-aftryk. Den næsten fuldstændige brug af organiske materialer, herunder tang som både isolerings- og tagmateriale, betyder, at der er akkumuleret mere CO2 i huset, end der er udledt i produktion og transport af byggematerialerne.

Et nationalt initiativ
Realdania Bygs projekt med udvikling og bevaring af tanghuse på Læsø indgår i en vifte af eksisterende projekter, som sigter på at sikre overlevelse for de særegne tangtage på Læsø. Initiativet sker i samarbejde med lokale ildsjæle, andre fonde samt Kulturarvsstyrelsen, der alle er involveret i indsatsen for at redde denne ganske enestående del af Danmarks - og verdens - kulturarv.