x

Det moderne tanghus med i opløbet om international designpris

Pressemeddelelse 17. februar 2015

Realdania Byg og Tegnestuen Vandkunsten er med i opløbet, når prisen INDEX Design to Improve Life til august tildeles nye spændende designprojekter.

Når vinderne af den internationale designpris INDEX Design to Improve Life kåres til august, vil et lille tanghus på Læsø måske være at finde blandt de udvalgte. Det moderne tanghus, som Realdania Byg opførte i 2013 i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten, er nemlig med i opløbet om den prestigefyldte internationale designpris.

Det er den danske non-profit organisation INDEX Design To Improve Life, der står bag prisen, som for sjette gang tildeles en række designprojekter, "der løser et problem i samfundet". Og det gør Det moderne tanghus.

- I Det moderne tanghus kombineres et naturskabt, uforarbejdet byggemateriale og en ældgammel byggeskik med nutidige byggemetoder. Gennem generationer har beboerne på Læsø brugt tang som tagbelægning, men i den moderne fortolkning er vi gået et skridt videre og har anvendt tang på tre forskellige måder - som isolering, som indvendig polstret beklædning og som synlig beklædning på ydervægge og tag, siger arkitekt Jørgen Søndermark, som var Realdania Bygs projektleder på opførelsen af Det moderne tanghus.

Tanghusene er ved at forsvinde
De historiske tanghuse er et vidnesbyrd om en kultur og et liv, der har præget Læsø siden 1200-tallet. De særlige tanghuse findes ingen andre steder i verden end på Læsø, men desværre er de ved at forsvinde. Engang var der mere end 300; i dag er der kun ca. 20 tilbage.

Heldigvis har en gruppe ildsjæle sat sig for at lære det gamle håndværk 'at tænge med tang', og med støtte fra forskellige fonde og Kulturstyrelsen arbejder lokale kræfter hårdt på at sikre denne unikke kulturarv. I 2010 gik Realdania Byg ind i dette arbejde og købte og restaurerede et af de få tilbageværende historiske tanghuse, "Kalines hus", og i 2013 opførtes en moderne fortolkning.

- Det moderne tanghus på Læsø er ikke blot fortællingen om en ny anvendelse af et ældgammelt og bæredygtigt byggemateriale, som havet reproducerer hvert år, som skyller i land af sig selv, som kan tørres af sol og vind på nærliggende marker, som ikke er giftigt, som isolerer, er råd- og brandsikkert og kan holde i op til 150 år. Det moderne tanghus er også en vigtig brik i bevarelsen af en særlig bæredygtig bygningstype og et stykke kulturhistorie, fordi huset på en anderledes måde skaber fokus på de historiske tanghuse, siger Jørgen Søndermark.

Fakta
Prisuddelingen finder sted den 27. august i Helsingør. Her skal en jury bestående af 12 medlemmer fra forskellige lande og med forskellige baggrunde uddele i alt fem priser på tilsammen 3,5 mio. kr.

INDEX: Design to Improve Life® er en dansk non-profit organisation med global rækkevidde. INDEX Design to Improve Life® blev etableret i 2002 med det formål at inspirere, uddanne og engagere til at designe bæredygtige løsninger på globale udfordringer. Det gøres bl.a. ved hjælp af verdens største designpris (INDEX: Award på 500.000 Euro), verdensturnerende udstillinger, samarbejde med byer samt uddannelses- og investeringsinitiativer. 
Læs mere om selve prisuddelingen INDEX: Design to improve Life