x

Vand er et plus i Gladsaxe

Pressemeddelelse 29. maj 2015

Klimatilpasningsprojektet VANDPLUS kombinerer klimatilpasning og nyt idrætsanlæg. De nye regnvandsbassiner ved Gladsaxe Stadion skal nemlig både bruges til regnvandsopsamling og idrætsaktiviteter.

Den 7. juni indvier borgmester Karin Søjberg Holst Gladsaxes nye klimatilpasningsanlæg. Et anlæg, der består af 14 nye regnvandsbassiner og en række grøfter og vandløb på idrætsanlæggene ved Gladsaxe Stadion.

VANDPLUS-projektet er en del af Gladsaxe Kommunes hidtil største anlæg for regnvandshåndtering. Det er udført i samarbejde med NORDVAND A/S og VANDPLUS-projektet er gennemført med støtte fra Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Naturstyrelsen.

Klimatilpasning er sjovt

Fremover vil regnvand fra området omkring Gladsaxe Stadion blive adskilt fra spildevandet og i stedet løbe ud i de bassiner og vandløb, der er lavet på idrætscenteret. Ved ekstreme regnskyl vil regnvandet på den måde holdes væk fra veje og kældre. Og når der ikke er vand i bassinerne, vil de danne ramme for idrætsaktiviteter og ophold til glæde for Gladsaxes borgere.

Byens borgere med hang til skateboards, hoppepuder, paddle tennis og udendørs træning vil fremover kunne gå i bassinerne eller bruge faciliteterne langs vandløbene. Nye stiforbindelser langs bassiner og grøfter skulle også gerne lokke flere til at lægge deres gå- eller løbetur gennem anlægget, og benytte sig af de nye rekreative muligheder og tage ophold og se på de mange aktiviteter, der finder sted på området.

Projektet er et eksempel på, hvordan klimatilpasning kan kobles sammen med forbedring af bymiljøet og borgernes mulighed for at være aktive. Klimatilpasning kan derved være med til at gøre byen sjovere og bedre at bo i. 

Tid og sted for indvielsen

Indvielsen af det nye klimatilpasningsanlæg finder sted søndag 7. juni 2015 Kl. 10, Idrætsanlæggene i Gladsaxe, Isbanevej 3, bassin 2 ved Gladsaxe Skøjtehal, 2860 Søborg

På indvielsesdagen afholdes desuden Idrættens Dag og Gladsaxe Løbet, og hele idrætsanlægget vil derfor være proppet med en masse spændende idrætsaktiviteter af Gladsaxe Kommunes idrætsforeninger samt musikalske indslag fra blandt andet Gladsaxe Musik- og billedskole.

Citater

Karin Søjberg Holst, borgmester i Gladsaxe Kommune, siger:
”Som andre kommuner har vi i Gladsaxe haft udfordringer med at håndtere de ekstreme regnskyl. VANDPLUS er et fantastisk eksempel på, hvordan man kan tænke innovativt i forhold til at integrere regnvandsløsninger i byens rum. Vi har både skabt en løsning til håndtering af regnvand og forbedret vores byrum med nye områder til leg og bevægelse.”

Direktør Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden, siger:
”VANDPLUS i Gladsaxe viser, hvordan behovet for regnvandsopsamling kan ses som en kreativ udfordring, der kan bidrage med nye værdier til fritidslivet. I stedet for at lave et kedeligt teknisk anlæg, er der i Gladsaxe skabt nye former for idrætslandskaber og ny plads til uformelle aktiviteter. Gladsaxe Stadion får en helt anderledes og mere bred appel blandt gamle og nye brugergrupper på grund af løsningerne, der er udarbejdet i VANDPLUS.”
 
Projektchef Anne-Mette Gjeraa fra Realdania siger:
”Vi skal udnytte investeringerne i klimatilpasning til også at opgradere vores bymiljøer, skabe et aktivt byliv og øge livskvaliteten for alle. Det er projektet her i Gladsaxe et rigtig godt eksempel på, hvor regnvandshåndtering nu går hånd i hånd med nye byrum til høj aktivitet og bevægelse eller almindelig udendørs afslapning. Det er et klimatilpasningsprojekt med potentiale til at kunne inspirere herhjemme og i udlandet.”

Kontorchef Katrine Rafn fra Naturstyrelsen siger:
VANDPLUS har været en vigtig platform for at udvikle og nytænke samarbejdet mellem kommuner og forsyninger, når Danmark skal klimasikres. Klimatilpasning er nemlig en fælles udfordring, som kræver fælles løsninger, og med denne tilgang kan de kommunale klimatilpasningsplaner gå fra plan til handling. Gladsaxe er et fornemt eksempel på, at vi er på den rette vej.

Pressemeddelelsen er udsendt af Gladsaxe Kommune i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden, Naturstyrelsen og Realdania.