x

Indvielse af Kilen - klimatilpasning med store sidegevinster

Pressemeddelelse 24. oktober 2016

Fredag den 28. oktober indvies klimatilpasningsprojektet Kilen, der skal opmagasinere overskydende regnvand i Solrød Kommune, men samtidig bliver et socialt samlingspunkt og spændende nyt byrum med fokus på fællesskab, bevægelse og læring.

Borgerne i Solrød Kommune får et nyt samlingspunkt, når klimatilpasningsprojektet Kilen bliver indviet fredag den 28. oktober 2016 kl. 16. For selvom projektet først og fremmest skal opmagasinere regnvand for at sikre mod eventuelle oversvømmelser ved skybrud og dermed skabe tryghed, så er Kilen samtidig udtryk for kreativ byudvikling.

 

Anlægget kommer til at fungere som et spændende, socialt samlingspunkt med bl.a. basketballbane, boldeksperimentarium, cross fit, parkour, tribune, undervisningsfaciliteter og en såkaldt regnhave.

 

Kilen er et samarbejde mellem Solrød Kommune, Solrød Gymnasium og KLAR Forsyning, og det er en del af VANDPLUS-partnerskabet.

 

Solrød Kommune

”Kilen er endnu et af Solrøds bud på, hvordan man kombinerer klimatilpasning med merværdi for lokalsamfundet. Vi står over for markante klimaforandringer i fremtiden, og det kommer til at kræve store investeringer. Derfor forsøger vi at gøre en dyd af nødvendigheden og bruge arealer og ressourcer smart. Kilen er et godt eksempel på et projekt, som både den mest flippede miljøhippie og den sorteste økonom kan bakke op om,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune.

 

KLAR Forsyning

”Klimatilpasning behøver ikke kun at handle om separatkloakering og klassiske regnvandsbassiner. Det er også muligt at finde frem til kreative løsninger, som kan skabe værdi for borgerne. Det er et aspekt af klimasikring, som vi har meget fokus på i KLAR Forsyning. Jeg synes, Kilen er et rigtig godt eksempel på, hvordan kreative løsninger på klimaudfordringerne kan være med til at skabe værdi for en by, og vi er meget stolte af det færdige resultat,” siger Marc Genning, der er formand for bestyrelsen i KLAR Forsyning.

Solrød Gymnasium

”Kilen er et unikt projekt, som vi på Solrød Gymnasium glæder os til at tage i brug. Innovation og entreprenørskab spiller en større og større rolle i gymnasiets undervisning, og Kilen er et praktisk eksempel på et innovativt projekt, som vi nu har liggende på egen grund lige uden for vores hoveddør. Med de mange elementer, som Kilen rummer, ser vi frem til at inddrage det i undervisningen i en række forskellige fag. Vi har simpelthen på samme tid fået udvidet gymnasiet med et undervisningsrum under åben himmel og et laboratorium, som er nyskabende og fremsynet,” siger Bjarne Thams, rektor på Solrød Gymnasium.

 

Realdania

”Landets kommuner står i disse år over for en stor klimatilpasningsopgave. Det koster mange penge, og derfor giver det rigtig god mening, når man som her i Solrød tænker i at skabe merværdi, hvor regnvandshåndtering går hånd i hånd med et nyt byrum til aktivitet og bevægelse. Samtidig er Kilen et godt eksempel på, hvordan man kan udnytte et lille grønt areal til mange forskellige funktioner, og det håber vi også kan inspirere kommunerne,” siger Mikkel Suell Henriques, projektchef i Realdania.

Lokale og Anlægsfonden

”VANDPLUS i Solrød viser, hvordan behovet for regnvandsopsamling kan ses som en kreativ udfordring i designet af byrum, der kan bidrage med nye værdier til fritidslivet. I stedet for at lave et kedeligt teknisk anlæg, er der i Solrød skabt ny plads til idrætsaktivitet og uformelle aktiviteter. Som i de tre andre VANDPLUS-projekter kan det i Solrød opleves, hvordan løsninger til klimatilpasning ikke behøver at blive gemt væk under jorden, men kan komme op til overfladen som nye sjove, aktive og lærerige byrum,” siger Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden.

Program for indvielsen

15.15: Uformel aktivitet, musik, pølsevogn, kaffevogn, kage og vand

16.00: Formel indvielse med taler v. Solrød Gymnasium, KLAR Forsyning, Solrød Kommune, Realdania og Lokale og Anlægsfonden

Herefter: Demonstration af aktivitetsmuligheder i Kilen.

En del af VANDPLUS-partnerskabet

Kilen er ét af i alt fire klimatilpasnings-projekter, der modtager støtte fra VANDPLUS, som består af et partnerskab mellem Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, Realdania og Lokale og Anlægsfonden. Tilsammen har de uddelt 11,8 millioner kroner til fire foregangsprojekter i hele Danmark. Projekterne skal vise, at det er muligt at gennemføre klimatilpasningsprojekter og samtidig skabe helt nye værdier for borgerne og byerne. Projekterne ligger i Viborg, Solrød, Frederiksberg og Gladsaxe.

Læs mere på www.vandplus.dk

Fakta om Kilen

Kilen er et klimatilpasningsprojekt, der har til formål at rumme regnvand i forbindelse med skybrud og beskytte mod en såkaldt 10 års-hændelse.

Kilen består af to regnvandsbassiner, der samtidig fungerer som aktive samlingspunkter og give plads til mange forskellige former for aktiviteter.
Solrød Gymnasium, der ejer arealet, vil i dagtimerne bruge det til undervisning med særligt fokus på idræt og naturvidenskab og som uderum for eleverne i frikvartererne.

 

Projektet har samlet kostet godt 14 mio. kr., hvor Solrød Kommune har betalt 2,1 mio. kr., og KLAR Forsyning 12 mio. kr., mens VANDPLUS har støttet med 1. mio. kr.