x

Nyt system skal sikre veje mod skybrud

Pressemeddelelse 3. september 2014

Hovedstadens veje var lørdag nat under voldsomt pres fra det heftige skybrud. Det er en situation, som desværre forekommer oftere og oftere. Men nu udvikles et system, Vandvejen, der vil kunne håndtere store mængder regnvand i tætte byområder - uden at gå på kompromis med vejens funktion og sikkerhed. Systemet giver desuden muligheder for at etablere nye byrum. Vandvejen er en del af Realdanias initiativ Klimaspring, og projektet udvikles i et utraditionelt, tværfagligt samarbejde.

I byerne er det i særlig grad vejarealer, der gør det vanskeligt at bortlede regnvand. Med udviklingen af Vandvejen aktiveres vejarealet i forhold til håndtering af både hverdagsregn og ekstremregn. Vandvejen er et helhedsorienteret vejsystem og en nytænkning af den måde, vi anlægger veje på.

Vandvejen består af to dele: en vejprofil, der leder vandet det rette sted hen, og en såkaldt ”Blue Box”, et modul der modtager og håndterer vandet. Tilsammen skabes et meget fleksibelt system, som giver mulighed for både bortledning, nedsivning og rensning af vandet, ligesom regnvandshåndteringen kan være både helt eller delvist synlig for vejens brugere.  Rent æstetisk vil Vandvejen skabe nye oplevelser for de mange brugere af vejen og byens rum med muligheder for både grønne, blå og grå varianter.

Både vejens profil og placeringen af blue boxen kan varieres og tilpasses lokale forhold. Men i forhold til håndtering af ekstremregn er der særlig fokus på udviklingen af en vejprofil, hvor vandet ledes mod midten af vejen. Denne udformning leder nemlig både vandet væk fra bygningerne og giver det størst mulige magasineringsvolumen uden forhøjelse af kantstenene. Vandvejen er dermed et rigtig godt bud på de mange skybrudsveje, som der bl.a. lægges op til i Københavns nye skybrudsplan.

Utraditionelt samarbejde

I spidsen for projektet står vej- og asfaltvirksomheden Colas Danmark A/S og rådgivende ingeniørvirksomhed på vandområdet, EnviDan A/S, begge virksomheder med solide rødder og kompetencer i deres respektive brancher. En del af projektet vil derfor handle om udvikling af partnerskabet og udvidelse af virksomhedernes kendte forretningsområder.  

Som central partner i projektet står desuden arkitektfirmaet Schulze+Grassov (S+G), der i feltet mellem arkitektur, urban design og landskabsarkitektur har fokus på, hvad der kendetegner fremtidens byrum.

Vandvejen i Klimabyen

Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand deltager også i udviklingen af Vandvejen.  I Middelfarts storstilede projekt, Klimabyen, som gennemføres i et partnerskab med Realdania, er der allerede udpeget delområder, hvor Vandvejen kan afprøves.

Citater

Direktør i Colas Danmark, Hans Oluf Krog siger: ”Vi ser mange udviklingsmuligheder i projektet, som er i tråd med Colas’ mål om også at fokusere på integrerede vejsystemer. Det bliver spændende at deltage i et projekt, som ikke kun omhandler transport af mennesker og varer, men også af store mængder vand fra skybrud.”

Morten Fjerbæk, direktør i EnviDan siger: ”Vi har for længst erkendt, at samarbejde er vejen frem, hvis vi skal løse klimaudfordringen. Derfor er Vandvejen et projekt, som passer perfekt ind i vores strategi, hvor vi netop fokuserer på netværksbaseret innovation”

Partner og arkitekt, Oliver Schulze, arkitektfirmet Schulze+Grassov (S+G), siger: ”Gader og veje udgør et nøgleelement i den fælles kultur, der hersker i byerne. Vi tror på, at gader og veje er byens vigtigste sociale rum. Vi går ikke nødvendigvis hen i parken eller på torvet hver dag, men vi færdes og mødes på gaden hver eneste dag. For at opnå et bedre hverdagsliv i byerne, er vi nødt til at udvikle vores veje til bedre byrum.” 

Direktør i Middelfart Spildevand A/S Allan Bruus siger: ”Hos Middelfart Spildevand er vi ikke i tvivl om projektets kvaliteter. Vandvejen er et fremsynet projekt, som på bedste vis bidrager til, at der udvikles nye løsninger til håndtering af vejvand i vores byer. Jeg mener, det er nødvendigt med denne form for løsninger som supplement til kloakken, når himlen for alvor åbner op for sluserne. De skaber modstandsdygtige byer med en fleksibel og samtidig robust infrastruktur, der kan modstå konsekvenserne af klimaændringen”.

Borgmester i Middelfart, Steen Dahlstrøm, siger: ”Projektet ser spændende ud. Det er en nytænkning af måden, vi anlægger veje på og løser et af de meget alvorlige problemer, vi står overfor med skybrudsregn. Projektet har også potentiale til at skabe dansk og lokal vækst, idet den samme problemstilling findes i andre europæiske lande. Jeg vil følge projektet tæt og glæder mig over, at Middelfart Kommune kan bidrage til nye innovative tiltag til bekæmpelse af klimaforandringerne.”

Om Klimaspring

Klimaspring er en Realdania-kampagne, der støtter en kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte, eksisterende byområder. Ambitionen er at skabe grøn vækst, bedre byer, og at sætte Danmark på verdenskortet inden for klimatilpasning. Der ydes faglig og økonomisk støtte til konsortiedrevet innovation i hele forløbet fra den første ide til den markedsførte løsning. Realdania har afsat 60 mio. kr. til kampagnen, der løber fra 2013 til 2017. Smith Innovation er fagligt sekretariat for kampagnen.Fer