x

Biogene materialers anvendelse i byggeriet

Rapport

Udgivelsesdato
april 2022

Sideantal
209 sider

Forfatter(e)
Torben Valdbjørn Rasmussen, Emil Engelund Thybring, Jørgen Munch-Andersen, Thomas Nord-Larsen, Uffe Jørgensen, Stefan Christoffer Gottlieb, Annette Bruhn, Birgit Rasmussen, Anne Beim, Mette Ramsgaard Thomsen, Pelle Munch-Petersen, Mikkel Bruun Primdahl, Niclas Scott Bentsen, Nicolaj Frederiksen, Mikael Koch, Simon Auken Beck, Marie-Louise Bretner, Alexandra Wittchen

Download

I denne rapport gives en faglig udredning af potentialet for biogene materialers anvendelse i byggeriet. Der tages udgangspunkt i de biogene ressourcer, som findes i Danmark, og som kan anvendes til byggematerialer.

Rapporten fokuserer især på egenskaber med hensyn til nedbrydning, fugt, brand og lyd, ligesom muligheder for ændring af egenskaber, oparbejdning og industriel fremstilling af byggematerialer behandles.

Rapporten kortlægger de tilgængelige indenlandske biogene ressourcer og beskriver scenarier for øget produktion af biogene materialer inden for skovbrug, landbrug og det marine. Endvidere vurderes potentialet for biogene ressourcers bidrag til byggeriets grønne omstilling over for det reelle klimaaftryk og Danmarks nationale klimaregnskab, som afrapporteres til FN. I den forbindelse identificerer rapporten ideer bag nye biogene materialer og byggevarer med mulig anvendelse i byggeriet.