x

Boligtilbud til unge i hjemløshed

Rapport

Udgivelsesdato
september 2023

Sideantal
99 sider

Forfatter(e)
Rapporten er udarbejdet af Carlberg ApS v. Emma Nielsen, Danielle Shir Pihl og Nicolai Carlberg for Hjem til Alle alliancen.

Download

Inspiration til egnede fysiske rammer

Efter et årti med stigende ungdomshjemløshed viser den seneste opgørelse fra februar 2022 et fald på 27% sammenlignet med seneste hjemløsetælling fra 2019 (Benjaminsen, 2022).

VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, vurderer, at faldet ikke mindst skyldes, at der i de senere år er igangsat en række målrettede indsatser med fokus på Housing First, som har haft en målbar positiv effekt (ibid.; Benjaminsen & Grønfeldt, 2022). 

Som led i arbejdet med at komme ungdomshjemløsheden til livs har organisationen Hjem til Alle alliancen i samarbejde med seks danske kommuner og med puljemidler fra Socialstyrelsen igangsat et arbejde med at udvikle en Housing First-baseret indsatsmodel målrettet unge i eller i risiko for hjemløshed. Modellen kobler et stabilt boligtilbud med et bolignært fællesskab og et tilbud om intensiv bostøtte. Målet er, at langt hovedparten af de unge, som får tilbudt denne indsats, formår at fastholde deres bolig og med tiden også kommer i gang med arbejde og uddannelse. 

Vi ved i dag, at denne type målrettede indsatser virker. Men hvad betyder de fysiske rammer egentlig for succesen? Vi ser i denne rapport nærmere på fire konkrete boligtilbud i Aalborg, Aarhus, Roskilde og København og taler med de unge, deres fællesskabsværter og deres bostøtter. Vi undersøger, hvad de fysiske rammer betyder, og opsummerer resultaterne i en række vejledende principper målrettet alle aktører, som udvikler boligtilbud til unge i hjemløshed.

Bag projektet står Hjem til Alle alliancen og seks kommuner: Aarhus Kommune, København Kommune, Roskilde Kommune, Høje Taastrup Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Aalborg Kommune. Projektet er støttet af Socialstyrelsen, Bikubenfonden, Realdania og VELUX FONDEN.