x

Byer og havvand - et juridisk baselinenotat

Udgivelsesdato
oktober 2019

Sideantal
30 sider

Forfatter(e)
Helle Tegner Anker
Vibe Thimgaard Knoop

Download

Dette notat er en del af ’Baseline 2019’ udarbejdet af Vidensnetværk om Byer og Havvand til Realdania i forbindelse med kampagnen ’Byerne og det stigende havvand’.

Notatet indeholder en oversigt over relevant lovgivning samt en identifikation af juridiske problemstillinger med særlig relevans for (by-)planlægning i kystnære områder. Den samlede baselinerapport omfatter notater, der vedrører planlægning, arkitektur og landskabsstrategi, risikoanalyser, samfundsøkonomi, jura og antropologi, se nærmere på realdania.dk/tema/havvandsstigninger.