x

Byerne og det stigende havvand - innovative planlægningstilgange

Rapport

Udgivelsesdato
oktober 2019

Sideantal
47 sider

Forfatter(e)
Ole Fryd
Gertrud Jørgensen

Download

Rapporten omhandler muligheder for langsigtet planlægning af byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning samt planlægningsmetoder herfor.

Denne rapport starter med at beskrive sider af den danske virkelighed omkring planlægning for havvandsstigninger, herunder kystforvaltningen i Danmark.

Vi ser derefter ind i nyere, international litteratur med fokus på definitioner og på praktiske og teoretiske rammer for byplanlægning med fokus på stigende havvand og stormfloder. Dette suppleres med et mindre antal danske og udenlandske cases, der belyser nye tilgange til planlægning for havvandsstigninger samt en gennemgang af en række nye studenterprojekter indenfor landskabsbaseret tilpasning til havvandsstigninger, der ses som eksempler på nytænkning omkring fremtidig planlægning.

Rapporten afsluttes med en status og oplistning af en række opmærksomhedspunkter og videnbehov vedrørende planlægning af byer og andre bebyggelser i kystområder.