x

Landsbyklynge kampagnen - Delevaluering 1

Evaluering

Udgivelsesdato
juni 2020

Sideantal
101 sider

Forfatter(e)
Aalborg Universitet

Download

Som afslutning på Landsbyklyngekampagnen vil der blive foretaget tre delevalueringer. Dette er den første af de tre, som er en procesevaluering af landsbyklynger som metode.

Landsbyer står stærkere, når de står sammen. Det var grundideen i kampagnen Landsbyklynger, der i perioden 2017-2019 etablerede 24 Landsbyklynger fordelt over hele Danmark. 

Evalueringen fra Aalborg Universitet konkluderer, at Landsbyklynger er et stærkt strategisk redskab, som gør landsbyerne mere robuste. Samarbejdet mellem landsbyer i en klynge gør kort sagt den enkelte landsby mere parat til fremtiden og øger den politiske synlighed omkring livet på landet.