x

Den lille blå parlør om havstigning

Guide

Udgivelsesdato
februar 2023

Sideantal
122 sider

Forfatter(e)
Hovedforfatter: Katrina Wiberg, lektor, PhD, cand.arch. MDL (AAA)
Arkitektskolens Forlag

Download

Ingen kan vide alt, og i tilpasningen af vores kystbyer er der brug for at udveksle viden, samarbejde og gå i dialog. Den Lille Blå Parlør om Havstigning er et bidrag til denne dialog om klimatilpasning og løsningsrum i fremtidens by- og landskabsudvikling.

Den Lille Blå Parlør er udarbejdet som formidling til en bred gruppe af både lægfolk og fagfolk, elever og studerende, borgere og politikere, praktikere og forskere. Det er en introduktion til en række kernebegreber og termer, der ofte er vigtige i forbindelse med udvikling af løsninger for havstigning og kraftigere stormfloder i de danske kystbyer.

Formålet er at give en overordnet, introducerende viden, som den enkelte kan bruge som enkeltopslag, eksempelvis Bidragsmodel, Kote eller Omkostningseffektivitet, eller som tematiske opslag som f.eks. Løsningstypologier, der spænder bredt med korte beskrivelser af forskellige tilgange. Parløren kan også ses som en overordnet bred introduktion, hvorefter man selv kan søge mere viden. Parløren har fokus på kystbyer i Danmark og det danske klima med referencer til udlandet.

Den Lille Blå Parlør om Havstigning indgår i forskningsprojektet Kystbyers løsningsmuligheder over tid, som en tværgående indsats i et overordnet forskningsprojekt: Danske byers tilpasning til havvandsstigning – nye løsningsrum der er et tværgående samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU) og Arkitektskolen Aarhus (AAA): Forskningsprojektet, herunder Den Lille Blå Parlør, er støttet af Realdania under indsatsen Byerne og det stigende havvand