x

Detailhandlens udvikling

Undersøgelse

Sideantal
36 sider

Forfatter(e)
Urland i samarbejde med ICP
Støttet af Realdania

Download

Undersøgelse af butikslivets udvikling i otte handelsbyer under og efter corona-nedlukningen.

Med støtte fra Realdania har Urland og ICP kortlagt udviklingen i detailhandlen i otte danske hovedbyer, dels med fokus på at afdække hvordan butikkerne har klaret sig gennem krisen, og dels med det formål at udvikle metoder for overvågning af detailhandelen på længere sigt.

Kortlægningen omfatter en status for butikslivet i maj 2020, november 2020, maj 2021 og senest i november 2021 - det vil sige en status over halvanden års tid, siden den første nedlukning som følge af krisen i foråret 2020. 

Overvågningen omfatter i alt otte mindre (7.500-15.000 indbyggere), mellemstore (15-25.000 indbyggere) og større handelsbyer (25-75.000 indbyggere) spredt rundt i Danmark. Overvågningen omfatter alle dagligvarebutikker, 
udvalgsvarebutikker, restauranter/barer samt behandlere og klinikker. Den geografiske og størrelsesmæssige spredning i de overvågede byer gør, at der skabes et bredt indblik i, hvordan corona-nedlukningen har påvirket byerne på den korte og mellemlange bane.