x

Det lokale Danmark

Evaluering

Udgivelsesdato
maj 2017

Sideantal
96 sider

Forfatter(e)
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøministeriet v/Naturstyrelsen, KL og Realdanias kampagne Yderområder på forkant.

Download

Yderområder på forkant

Mens befolkningen som helhed vokser, oplever mange kommuner i yderområderne faldende befolkningstal og en ændret befolkningssammensætning med flere ældre og færre børn og unge.

Denne rapport går i dybden med en række parametre, der alle har betydning for kommunernes arbejde. Hvad betyder vandringen fra land til by for den lokale
befolkningsudvikling? Hvordan er beskæftigelsen fordelt? Og hvilke ressourcer råder befolkningen over?

Gennem en række overordnede fakta giver rapporten – som er udarbejdet af KL’s analyseenhed – et fælles udgangspunkt for at sammenligne udviklingen
på tværs af kommuner og nuancere billedet af den omstilling, vi som land står midt i.