x

Drøn på skolegården - Erfaringsopsamling

Evaluering

Udgivelsesdato
17. januar 2017

Sideantal
42 sider

Forfatter(e)
Realdania
Lokale og Anlægsfonden
Kræftens Bekæmpelse

Download

Skolernes erfaringer med organisatoriske tiltag til fremme af fysisk aktivitet i skolegården - i og efter skoletid.

Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse har taget initiativ til i fællesskab at
igangsætte kampagnen Drøn på skolegården, som skal vise nye veje til, hvordan skolegårde kan indrettes, så de i højere grad fordrer fysisk aktivitet
– både i og efter skoletid.

Rapporten fokuserer på de organisatoriske rammer, og er en opsamling af de erfaringer, skolerne i kampagnen har gjort sig med implementering af organisatoriske rammer for at skabe øget brug af skolernes nye skolegårde og derved mere fysisk aktivitet. Med rapporten gives anbefalinger for, hvordan organisatoriske tiltag kan implementeres for at fremme fysisk aktivitet i skolegården både i og efter skoletid.

Du kan også læse mere på projektbeskrivelsen

Drøn på skolegården