x

NOTECH: Fuldskala afprøvning og dokumentation af NOTECH- systemet i en skoleklasse, og i Lab på TI

Rapport

Udgivelsesdato
januar 2024

Sideantal
100 sider

Forfatter(e)
Bodil Engberg Pallesen, projektleder på Teknologisk Institut sammen med Mathias Andersen, Carlo Volf Arkitekter, WindowMaster International A/S, Outrup Vinduer, IKM og Build, AAU

Download

Denne slutrapport dokumenterer, hvordan et nyt ventilationskoncept, NOTECH, performer mht. indeklimaet, energiforbrug og CO2-aftryk i en nybygget skoleklasse på Feldballe Friskole på Djursland i forhold til kravene i bygningsreglementet.

NOTECH-konceptet anvender ålegræs til filtrering af indblæsningsluften. I forbindelse med nybygning af en skoletilbygning på Feldballe Friskole med Henning Larsen Arkitekter som arkitekter, blev NOTECH valgt som indeklimaløsning sammen med andre bæredygtige byggematerialer.

Ved dokumentation af en simpel ventilationsløsning håber projektpartnerne at fremme udbredelsen af styret naturlig ventilation på skoler generelt og derigennem højne kvaliteten af indeklimaet. Sigtet er at tilvejebringe uvildig dokumentation for funktionaliteten og performance af NOTECH, i en skoleklasse i forhold til kravene i bygningsreglementet. Dette er gjort ved gennemførsel af fuldskalamålinger på Feldballe-friskole suppleret med målinger på mock-up i klimalaboratoriet på Teknologisk Institut.

Vi har støttet publikationen og projektet.