x

Institutioners læring fra Corona: praksis, brug, indretning og bygninger

Undersøgelse

Udgivelsesdato
september 2022

Sideantal
36 sider

Forfatter(e)
Rikke Skovgaard Nielsen og Sidse Grangaard

Download

Notat fra pilotstudie som led i forskningsprojektet RESPOND – Rammerne for den nye hverdag

Notatet fokuserer på tre centrale samfundsinstitutioners læring fra Corona: daginstitutioner, skoler og plejecentre. Fokus er på, hvad de lærte, som de ønsker at tage med videre, og hvorvidt dette er muligt indenfor deres eksisterende (fysiske) rammer. Denne læring kan relatere sig til både praksis indenfor de fysiske rammer, brugen af de fysiske rammer, indretningen af de fysiske rammer og endelig selve de overordnede fysiske rammer dvs. bygninger og udemiljø. Notatet fokuserer således både på praksis i institutionerne, deres brug af det eksisterende fysiske miljø, deres ønsker til anderledes indretning og endelig deres ønsker til andre fysiske strukturer, til et anderledes bygget miljø.

Projektet har modtaget støtte fra vores indsats ’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’, der undersøger, hvordan COVID-19 påvirkede danskernes adfærd, og hvordan man kan omsætte den nye viden og nye initiativer til bedre livskvalitet i fremtiden.