x

Ensomhed og svage sociale relationer blandt ældre

Rapport

Udgivelsesdato
30. juli 2019

Sideantal
68 sider

Forfatter(e)
Statens Institut for Folkesundhed

Download

Formålet med denne rapport er at beskrive forekomsten af ensomhed og svage sociale relationer blandt ældre borgere i Danmark.

Rapporten beskriver sammenhængen mellem svage sociale relationer og en række faktorer: sociodemografiske forhold, geografisk placering, helbred, sygelighed og sundhedsadfærd. Rapport er lavet på baggrund af den landsdækkende spørgeskemaanalyse Den Nationale Sundhedsprofil i 2017. I spørgeskemaanalysen er ældre borgere på 65 år eller derover blevet spurgt.