x

Katastrofer, Klima, Mennesker

Rapport

Udgivelsesdato
15. december 2017

Sideantal
21 sider

Forfatter(e)
Kristoffer Albris

Download

Notat om eksisterende viden, samt relevante aktører og løsninger i en dansk kontekst

Dette notat er udarbejdet efter et ønske fra os om at få et indblik i de sociale og psykologiske konsekvenser af storme, stormfloder og oversvømmelser for berørte borgere i Danmark. Der har været et meget stort fokus på skybrud, storme og stormfloder i de seneste år. Ikke mindst som følge af ekstreme begivenheder såsom det store skybrud i København i 2011 og stormene Allan og Bodil i 2013.

Størstedelen af det forskningsmæssige og politiske fokus har dog indtil videre koncentreret sig om de materielle, økonomiske, juridiske og politiske problemstillinger. Bortset fra en stor del avisartikler og mediereportager, der har interviewet enkelte borgere og lokalsamfund, har der været meget få studier, projekter og initiativer, der har søgt at afdække og afhjælpe såvel de negative konsekvenser som de positive effekter af oversvømmelserne og stormene ud fra et menneskeligt og et lokalsamfunds perspektiv.