x

Et kompas til kystbyer i forandring

Rapport

Udgivelsesdato
26. november 2020

Sideantal
46 sider

Forfatter(e)
Realdania
Miljøministeriet v/ Kystdirektoratet
Grandville

Download

Eksempler og overvejelser til inspiration for Danmarks kystkommuner i arbejdet med udvikling af kystbyerne og håndtering af det stigende havvand.

Vi har sammen med Miljøministeriet v/ Kystdirektoratet etableret et partnerskab, hvis overordnede formål er at fremme proaktivt arbejde med minimering af risiko for oversvømmelse i byer i samspil med udviklingen af bæredygtige byer.

Partnerskabet understøtter udviklingen af nytænkende, innovative, integrerede og helhedsorienterede løsninger, der sætter en ny dagsorden for, hvordan der planlægges for beskyttelse af byer mod oversvømmelse på den korte bane, samtidig med at der tages højde for den nødvendige langsigtede planlægning. Partnerskabet har indledt en række samarbejder med kommuner, som gennem pilotprojekter bidrager til mere viden.

Denne publikation indeholder eksempler og en række overvejelser, som kan bidrage til et helhedsperspektiv, og som kan være til inspiration for Danmarks kystkommuner i arbejdet med udvikling af kystbyerne og håndtering af det stigende havvand.