x

Evaluering af Skole+

Evaluering

Udgivelsesdato
23. juli 2019

Sideantal
64 sider

Forfatter(e)
Niras

Download

Evalueringen beskriver resultaterne af seks skoleombygninger realiseret med støtte fra Skole+ kampagnen i 2016-2018.

Sammen med Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund står vi bag Skole+ kampagnen. Kampagnens formål er at støtte udviklingen af folkeskolen som lærings-, bevægelses- og mødested. De seks projekter, der har modtaget støtte fra Skole+, viser forskellige veje til, hvordan skoler kan nytænke, ombygge og indrette deres fysiske rammer, så der skabet mere og bedre rum til bevægelse samt plads til nye brugergrupper på skolerne. 

E-publikation

Se E-publikation