x

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner 2017

Rapport

Udgivelsesdato
december 2017

Sideantal
51 sider

Forfatter(e)
Søren Skotte Bjerregaard
Marianne Frank Hansen
Tobias Markeprand og
Jeppe Højgaard Krog

Download

I det følgende sammenfattes centrale resultater af en række individuelle analyser af forventningen til udviklingen i befolkningens demografiske struktur, familiemønster, uddannelsesniveau, tilhørsforhold til arbejdsmarkedet og boligpræferencer i 42 udvalgte kommuner frem mod år 2040.

Formålet er at tydeliggøre kommunernes forventede udfordringer i fravær af indgreb og dermed skabe et videns- og evalueringsgrundlag til brug for målrettet genopretning i de områder, hvor forventningerne alt andet lige tilsiger, at det vil være påkrævet for at bevare det offentlige serviceniveau og skabe forbedrede vilkår for et boligmarked i balance.